Друкувати


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

12.04.2019 №1538
 
Про списання з балансу виконавчого комітету Вараської міської ради основних засобів

Розглянувши службову записку начальника відділу програмно-комп´ютерного забезпечення від 05.04.2019 №305/02-3.36 щодо списання непридатних для подальшого використання основних засобів, на основі технічних висновків №№1-6 від 27.03.2019 року, наданих ПП "КІРОВ-ДМ", враховуючи рекомендації інвентаризаційної комісії з питань проведення інвентаризації комп'ютерної та оргтехніки виконавчого комітету Вараської міської ради (протокол №2 від 27.03.2019 року), відповідно до ч.2 п. 2.2 Положення про порядок списання майна, що є комунальною власністю територіальної громади м.Кузнецовськ, затвердженого рішенням Кузнецовської міської ради №1803 від 30.12.2014 року, Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затверджених наказом Міністерства фінансів України №11 від 23.01.2015 року, наказу Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 ”Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного сектору та порядку їх складання”, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, ст. 56 Бюджетного кодексу України та керуючись ч. 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Надати згоду на списання з балансу виконавчого комітету Вараської міської ради повністю амортизовані основні засоби згідно з додатком.

2. Відділу фінансово-господарського забезпечення виконавчого комітету Вараської міської ради провести списання основних засобів згідно чинного законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальногомайна, житловоїполітики, інфраструктурита енергозбереження.

Міський голова                                                                      С. Анощенко