Друкувати


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
26.03.2019
 
Звіт про результати базового відстеження результативності регуляторного акта проекту рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 31.07.2017 №106 «Про встановлення тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом»

1. Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Проект рішення виконавчого комітету «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 31.07.2017 №106 «Про встановлення тарифу на проїзд міським автомобільним транспортом».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економіки виконавчого комітету Вараської міської ради

3. Цілі прийняття акта         

1. Забезпечення безпеки та якості транспортного обслуговування населення на автобусних маршрутах загального користування у місті Вараш.

2. Забезпечення надання якісних послуг з перевезення пасажирів.

3. Покриття на міських маршрутах витрат перевізників в зв`язку із підвищенням наступних основних складових собівартості послуг:

- розміру мінімальної заробітної плати;

- вартості ПММ;

-  запчастин та послуг на ремонтні роботи автотранспорту.

4. Створення прозорого конкурентного середовища, збільшення ефективності використання рухомого складу.

5. Нормативно-правове приведення у відповідність тарифу на послуги з перевезення пасажирів до економічно обґрунтованого рівня і розрахункових витрат суб’єктів господарювання, які надають відповідні послуги.

 4. Строк виконання заходів з відстеження

Січень 2019 - лютий 2019 року.

5. Тип відстеження

Базове

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний метод

7. Дані та припущення, на основі яких відстежується результативність, способи одержання даних

Рішення підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про автомобільний транспорт», Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 №1175.

Дані, які брались за основу для проведення базового відстеження результативності регуляторного акту та припущення, на основі яких відстежувалась результативність даного акту, були отримані з офіційних джерел, від контролюючих і довідкових органів, що надають інформацію про послуги у даній сфері діяльності, ЗМІ, звернень пасажирів та Інтернету.

У процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта були визначені такі показники результативності:

-       продовжать свою діяльність 2 суб’єкта господарювання, які зможуть забезпечити повноцінне та якісне надання автотранспортних послуг населенню із збереженням належної кількості рейсів та маршрутів;

-       встановлений тариф на проїзд у міському транспорті відповідатиме економічно обґрунтованим витратам перевізників;

-       робота міського пасажирського автотранспорту буде якісною, своєчасні ремонти транспортних засобів;

-       зменшиться кількість скарг громадян на неналежну якість пасажирських перевезень;

- пасажири отримуватимуть належний рівень безпеки руху;

- розвиватиметься ринкова інфраструктура пасажирського транспорту у місті.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Показники результативності

 

2018
ТзДВ «Кузнецовське АТП-15637» КП «Благоустрій» ВМР
Результати фінансово-господарської діяльності підприємства (грн.). 900,0 36 000,0

Річна собівартість послуги на перевезення пасажирів (грн.).

934 143,0

Маршрут№7 – 1 695 699,55

Маршрут №8 – 1 486 900,10

Кількість скарг/звернень на якість надання послуг.

5 1
Вивчення пасажиропотоку       112420 536 368

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Подальша дія регуляторного акту надасть можливість перевізнику отримувати всі необхідні ресурси для покриття розрахункових витрат, покращення технічного стану, підвищення якості надання послуг та забезпечить мешканців міста послугами перевезення на міському автомобільному транспорті.

Міський голова                                                                         С.Анощенко

Головний спеціаліст

відділу економіки                                                                         В.Волох

                                                                      

Звіт відповідає методиці проведення аналізу регуляторного акта, затверджений постановою КМУ від 11.03.2004 №308

Головний спеціаліст

відділу економіки                                                                          І.Черевач