Документ № 1548 від 16.04.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

16.04.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

16.04.2019 №1548
 
Про реорганізацію навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради Рівненської області шляхом перетворення у заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради Рівненської області

З метою приведення мережі закладів загальної середньої освіти міста у відповідність до вимог чинного законодавства України, відповідно до статті 11 Закону України «Про загальну середню освіту», статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 24,57,59 Господарського кодексу України, керуючись пунктом 30 частини 1 статті 26, частинами 1,2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Реорганізувати навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради Рівненської області шляхом перетворення у заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради Рівненської області.

2. Затвердити склад комісії з реорганізації навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради Рівненської області, що додається.

3. Комісії з реорганізації:

1) забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з припиненням юридичної особи шляхом реорганізації, відповідно до вимог законодавства;

2) в установленому порядку протягом трьох робочих днів з дати прийняття цього рішення письмово повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи шляхом реорганізації (перетворення) та подати необхідні документи для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідних записів;

3) подати в установленому порядку на затвердження міській раді передавальний акт;

4) вжити інших заходів, пов’язаних з реорганізацією закладу в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється шляхом реорганізації (перетворення), два місяці з дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи.

5. Затвердити Статут закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №10 Вараської міської ради Рівненської області (додається).

6. Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №10 Вараської міської ради Рівненської області є правонаступником всіх прав та обов’язків навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради Рівненської області з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про припинення останньої.

7. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (О.Корень):

1) попередити директора навчально-виховного комплексу «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа I ступеня» № 10 Вараської міської ради Рівненської області про наступне вивільнення в установленому законодавством порядку;

2) здійснити державну реєстрацію закладу дошкільної освіти (ясел-садка) комбінованого типу №10 Вараської міської ради Рівненської області відповідно до вимог законодавства України;

8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків, постійну комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики та постійну комісію з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту.

Міський голова                                                                                 С.АнощенкоВкладення: