Документ № 150 від 12.06.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Про квартирний облік   №156  від  03.07.2019 р.  Чинний

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

13.06.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

12.06.2019 №150
 
Про квартирний облік

Враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради (протокол №5 від 11.06.2019), на підставі ст. ст. 34, 45, 46 Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470, п. 2 постанови виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів та президії Рівненської облпрофради від 26.12.1984 року № 346 «Про правила обліку громадян, потребуючих в покращенні житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській ССР», підп. 2 п. а ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вараської міської ради      

В И Р І Ш И В :

1. Прийняти на квартирний облік при виконавчому комітеті Вараської міської ради на загальних підставах та включити до списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень Кушнарьова Павла Вадимовича, ___ року народження з 17.05.2019 зі складом сім’ї 1 чоловік (п. 6 ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 45 Житлового кодексу Української РСР).

2. Включити до списку осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень Уразметова Хайітбайя Курбанбаєвича _____ року народження з 27.05.2019 зі складом сім’ї 1 чоловік (п. 6 ч. 1 ст. 34, п. 1 ч. 1 ст. 46 Житлового кодексу Української РСР, підп. 5-1 п. 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470).

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова                                                 С.АнощенкоВкладення: