Документ № 163 від 04.07.2019 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

04.07.2019 №163
 
Про надання грошової компенсації за придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти

Згідно з пп. 1п. ”а” ст. 32. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пп. 5 п.13 постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», з метою поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, виконавчий комітет Вараської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Визначити, що забезпечення безплатно шкільною і спортивною формами дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), на період навчання у загальноосвітній школі здійснюється шляхом надання грошової компенсації законним представникам дітей.

2. Затвердити Порядок надання грошової компенсації для придбання шкільної та спортивної форми дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста, згідно з додатком.

3. Установити розмір грошової компенсації для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста з числа учнів 1-11 класів на придбання шкільної та спортивної форм у розмірі 2200 гривень на кожну дитину.

4. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради забезпечити виплату грошової компенсації для придбання шкільної і спортивної форм дітям сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти міста, в межах коштів передбачених в міському бюджеті на фінансування загальної середньої освіти на відповідний рік.

5. Організацію виконання цього рішення покласти на начальника управління освіти (О.Корень).

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків.

Міський голови                                                                                 С.АнощенкоВкладення: