Документ № 238 від 23.09.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

24.09.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

23.09.2019 №238
 
Про організацію ведення самостійного бухгалтерського обліку та фінансової звітності в закладах загальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, запровадження фінансової самостійності закладівзагальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради, своєчасного здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг, відповідно до статті 23 Закону України «Про освіту», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 року № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», розпорядження  Кабінету  Міністрів  України від 08 грудня 2009 № 1564-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення розширення автономії загальноосвітніх навчальних закладів»та керуючись підпунктом 4 пункту «а» частини 1 статті 28, підпунктом 1 пункту «а» частини 1 статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради,

В И Р І Ш И В:

1. Перевести з 01.01.2020 на самостійне ведення бухгалтерського обліку заклади загальної середньої освіти територіальної громади Вараської міської ради.

2. Управлінню освіти виконавчого комітету Вараської міської ради (О.Корень):

2.1. провести оптимізацію штатних одиниць централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування;

2.2. відповідно до чинного трудового законодавства провести вивільнення бухгалтерів централізованої бухгалтерії управління освіти у зв’язку із зменшенням кількості установ, що обслуговуються;

2.3. передати по акту приймання-передачі основні засоби, обліково-бухгалтерську документацію, обладнання та інші матеріальні цінності необхідні для ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності від централізованої бухгалтерії в заклади загальної середньої освіти;

2.4. привести внутрішні піднормативні акти (накази, положення) з питань ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності та організації роботи закладів загальної середньої освіти у відповідність з вимогами цього рішення.

3. Директорам закладів загальної середньої освіти:

3.1. ввести до штатних розписів закладів посади бухгалтерських працівників відповідно вимог чинного законодавства України;

3.2. забезпечити відкриття в Управлінні Державної казначейської служби у м. Вараш реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання загального фонду кошторису) та спеціального реєстраційного рахунка (для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторису);

3.3. внести зміни в статутні документи закладів загальної середньої освіти у зв’язку із запровадженням самостійного бухгалтерського обліку, у разі потреби.

4. Визнати заклади загальної середньої освіти розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з розподілом обов’язків та постійну комісію з гуманітарних питань, дитячої, молодіжної та інформаційної політики.      

Міський голова                                                                 С.Анощенко

                   Вкладення: