Документ № 247 від 03.10.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

08.10.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

03.10.2019 №247
 
Про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш на 2020 рік

З метою здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста, відповідно до ст. ст. 24, 78 Господарського кодексу України, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 28.05.2019 №114 «Про затвердження порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних підприємств Вараської міської ради», керуючись ст.17, ст.27, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити фінансовий план комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш на 2020 рік (додається).

2. Комунальному підприємству «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш:

-  забезпечити виконання показників, передбачених фінансовим планом;

-  забезпечити дотримання вимог чинного законодавства з питань оплати праці та недопущення заборгованості з її виплати;

-  вчасно вживати заходів щодо погашення кредиторської та дебіторської заборгованості;

-  постійно вживати заходів щодо оптимізації витрат підприємства;

-  забезпечити на підприємстві впровадження енергозберігаючих програм та енергоефективних заходів, проводити роботу щодо залучення інвестиційних коштів спрямованих на розвиток підприємства;

- постійно здійснювати аналіз показників фінансово-господарської діяльності та вживати дієві заходи щодо беззбиткової роботи підприємства.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на міського голову та заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                С.АнощенкоВкладення: