Документ № 250 від 16.10.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.10.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

16.10.2019 №250
 
Про встановлення опіки над --- та призначення опікуном громадянку ---

Розглянувши подання служби у справах дітей від 02.10.2019 року №03-03/1095, враховуючи заяву від 27 вересня 2019 року № 119/03-03 громадянки ---, --- року народження, яка проживає за адресою: --- щодо встановлення опіки та призначення її опікуном дитини-сироти ---, --- року народження, який зареєстрований за адресою: ---, встановлено, що мати дитини, --- померла 21 вересня 2019 року, що підтверджується свідоцтвом про смерть серія І-ГЮ №2242286, виданим Вараським міським відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Рівненській області 26 вересня 2019 року; батько записаний відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України за вказівкою матері.

Виходячи з інтересів дитини, враховуючи висновок служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради від 02 жовтня 2019 року №03-03/1100 «Про доцільність встановлення опіки та відповідність її інтересам дитини, яка залишилася без батьківського піклування, ---», протокол засідання комісії з питань захисту прав дитини від 08 жовтня 2019 року №9, відповідно до пунктів 42, 43, 46, 47, 63 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008р. №866, керуючись статтями 243, 244 Сімейного кодексу України, статтями 58, 61,62, 63,67 Цивільного кодексу України, статтею 4 Закону України «Про органи і служби у справах   дітей та спеціальні установи для дітей», підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити опіку над дитиною-сиротою ---, --- року народження, який зареєстрований за адресою: ---.

2. Призначити громадянку ---, --- року народження, яка зареєстрована та проживає за адресою: ---, опікуном над ---, --- року народження, який зареєстрований за адресою: ---.

3. Призначити громадянку --- відповідальною особою, яка буде представляти інтереси дитини-сироти ---, --- року народження на час здійснення права на спадкування.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А. Кречика.

Міський голова                                                                            С. Анощенко

  Вкладення: