Документ № 252 від 17.10.2019 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проект Р І Ш Е Н Н Я

17.10.2019 №252
 
Про затвердження висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання неповнолітньої дитини ------, ------ р.н., та малолітньої дитини ------, ------ р.н., для їх тимчасового виїзду за межі України

Розглянувши висновок служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради від 09.10.2019 року про підтвердження місця проживання неповнолітньої дитини ------, ------ року народження, та малолітньої дитини ------, ------ року народження, для їх тимчасового виїзду за межі України, заяву громадянки ------ від 29.07.2019 року №81/01-45, документи, передбачені пунктом 72 ¹ Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», встановлено, що діти, зареєстровані за адресою: ------, проживають разом з матір’ю, ------ за адресою:   ------.

Ураховуючи викладене, відповідно до протоколу засідання комісії з питань захисту прав дитини від 08.10.2019 року №9, беручи до уваги відсутність інформації про наявність рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини, керуючись частиною 2 статті 19, частиною 5 статті 157 Сімейного кодексу України, підпунктом 4 пункту б частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити висновок служби у справах дітей виконавчого комітету Вараської міської ради про підтвердження місця проживання неповнолітньої дитини ------, ------ року народження, та малолітньої дитини ------, ------ року народження, разом з матір’ю ------ для їх тимчасового виїзду за межі України.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради А.Кречика.

Заявника повідомлено про необхідність інформування служби у справах дітей про повернення дітей в Україну протягом місяця з дня в’їзду в Україну та про відповідальність, передбачену частиною 7 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення за умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України.

Це рішення пред’являється під час перетинання державного кордону України та діє протягом одного року з дня набрання ним законної сили.

Міський голова                                                                                       С. АнощенкоВкладення: