Документ від 30.10.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.11.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
30.10.2019
 
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акту «Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна м.Кузнецовськ»

м. Вараш                                                                                           30.10.2019 року

1.Види та назви регуляторного акту

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 17.07.2014 року № 134 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території м. Кузнецовськ».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акту

Цілями запропонованого рішення є сприйняття реалізації повноважень органів місцевого самоврядування та забезпечення ефективного розвитку їх діяльності по управлінню господарським комплексом та регулюванням його функціонування.

Управління житлово-комунальним господарством, забезпечення належного контролю за утриманням та експлуатацією об’єктів нерухомого майна.

Забезпечення обліку об’єктів нерухомого майна в межах адміністративної території громади незалежно від форми власності та суб’єктів реєстрації прав власності на них.

Забезпечення зручного, оперативного і економічно обґрунтованого обслуговування населення, установ і організацій по наданню облікових, інвестиційних та інформаційних послуг в одній установі та збереження єдиної бази щодо існуючих матеріалів технічної інвентаризації та тих, що створюються.

4. Строк виконання заходів відстеження

з липня місяця 2019 по січень 2020 року.

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для періодичного відстеження результативності регуляторного акту проводиться аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність

Враховуючи мету прийняття регуляторного акту для відстеження його результатів визначено такі показники, як збереження єдиної бази щодо існуючих матеріалів технічної інвентаризації та тих, що створюються.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники, які характеризують наслідки дії регуляторного акту є врегулювання відносин щодо взяття на облік, збереження та використання матеріалів інвентаризації нерухомого майна в адміністративних межах територіальної громади міста Вараш, інвентаризаційні справи – як засоби виробництва бюро технічної інвентаризації та їх архівів (об’єкти ліквідовані або знищені).

Дія регуляторного акту поширюється на суб’єкти господарювання України (юридичні особи) та фізичні особи, які є споживачами послуг з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрація таких прав в місті Вараш, що здійснює КП «Бюро технічної інвентаризації» міста Вараш.

Показниками результативності розпорядження є стабільна, беззбиткова робота підприємства, збільшення обсягів послуг, що надаються, збільшення надходжень до бюджету, надання якісних послуг та отримання прибутку.

Фактичні показники результативності регуляторного акту

Показники Одиниця виміру 2017 рік 2018 рік 2019 рік (очікуване) Прогноз на 2020 рік
Замовлення по технічній інвентаризації штук 1315 1202 1300 1220
Дохід від реалізації послуг тис. грн. 671,8 715,6 722,8 726,0
Інші операційні доходи тис. грн. 13,6 11,1 11,6 11,6
Усього доходів: тис. грн. 685,4 726,7 734,4 737,6
Собівартість реалізованих послуг тис. грн. 434,0 500,5 503,2 504,0
Адміністративні витрати тис. грн. 242,5 224,0 228,7 231,6
Усьоговитрат: тис. грн. 676,5 724,5 731,9 735,6
Фінансовий результат від операційної діяльності тис. грн. 8,9 2,2 2,5 2,0
Сплата до місцевого бюджету (податок на прибуток підприємств, частину чистого доходу 15%) тис. грн. 2,7 0,7 0,8 0,8
Рентабельність % 3,6 2,1 1,0 1,0

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей

Дія регуляторного акту приведе до збереження єдиної бази щодо існуючих матеріалів технічної інвентаризації та тих, що створюються.

Забезпечить прибуткову діяльність підприємства та його стабільний розвиток, у зв’язку з чим замовники отримають якісне обслуговування.

Зауваження до регуляторного акта: рішення виконавчого комітету від 17.07.2014 року №134 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок обліку об’єктів нерухомого майна на території м.Кузнецовськ» потребує приведення у відповідність до Постанови Верховної Ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету», з огляду на зазначене, даний регуляторний акт потребує внесення змін, що відповідає вимогам чинного законодавства.

Звіт про відстеження підготував

в.о. начальника відділу майна

комунальної власності міста                                                      О.Колбун

Міський голова                                                                       С.АнощенкоВкладення: