Документ № 180 від 01.04.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Згідно рішення міської ради від 30.08.2016 №304 втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання
(п’ята  сесія)
Р І Ш Е Н Н Я

01.04.2016 №180
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2198 «Про затвердження Програми благоустрою міста Кузнецовськ на 2016 - 2020 роки»

З метою належного утримання збереження та покращення стану благоустрою, на підставі п.1 ч.3 ст.36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», на підставі пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради,  Кузнецовська міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А :


1 Внести  до рішення міської ради  від 15.10.2015 № 2198 «Про затвердження Програми благоустрою міста Кузнецовськ  на 2016 - 2020 роки»  такі зміни:
1.1. В пункті 9. Паспорта Програми  цифри та слова  «74 313 тис.грн.» замінити на цифри та слова  «75 637,901 тис.грн.»; цифри та слова  «2016 рік - 12 184 тис.грн.» замінити на цифри та слова  «13 508,901 тис.грн.»;
1.2. в пункті 9.1. Паспорта Програми цифри та слова «74 313 тис.грн.» замінити цифрами і словами «75 637,901 тис.грн.»
1.3 В розділі 3 «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» І-етап – 2016 рік цифри та слова «12 184 тис.грн.» замінити на цифри та слова «13 508,901 тис.грн».
1.4 В розділі 4 «Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати, їх виконання»:
 - в «Реалізація Програми відбуватиметься шляхом… , а саме:…» замінити слова  «Встановлення обладнання дитячих та спортивних майданчиків» на  слова «Придбання обладнання  для дитячих майданчиків, Придбання обладнання  для спортивних майданчиків» та доповнити словами «Поточний ремонт спортивного майданчика по м-ну Перемоги № 32-33, Придбання електричних опор для вуличного освітлення, Придбання кабеля для вуличного освітлення».
таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 1.
- в «У результаті виконання Програми очікується:…» доповнити «- збереження, покращення стану благоустрою; - належне утримання вуличного освітлення»
таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.
таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.
таблицю 4 «Напрямки діяльності та заходи Програми благоустрою міста Кузнецовськ на 2016-2020 роки викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.
2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста на 2016 рік.
3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.Грушевського.

 

Міський голова                                                 С.АнощенкоВкладення: