Документ № 15-р від 19.01.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно розпорядження міського голови від 30.10.2019 №324-р втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

19.01.2016 №15-р
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.06.2012 №110-р „Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету”

З метою документування управлінських рішень, встановлення завдань та контролю за їх виконанням, керуючись ст.42 Закону України „Про місцеве самоврядування В Україні”:

         1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 14.06.2012 №110-р „Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету, а саме у розділі ІІ „Документування управлінської інформації”:

1.1. Пункт 17 доповнити словами „бланк для доручень (додаток 2.2)”

        1.2. Після пункту 97 доповнити підрозділом „Доручення міського голови, заступників міського голови, керуючого справами виконавчого комітету” наступного змісту:

            „З метою документування управлінських рішень, встановлення завдань та контролю за їх виконанням міський голова, заступники міського голови, керуючий справами видають доручення.

Доручення створюються на бланках встановленого зразка (додаток 2.2). У дорученні обов’язково зазначаються підстава для створення доручення, встановлюються завдання, терміни виконання, вказуються виконавці та місце надання інформації.

           Доручення підписується розробником (міським головою, заступником міського голови чи керуючим справами), а в разі підготовки доручення міського голови – також візується заступником міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

  Підписані доручення реєструються в організаційно-контрольному відділі та терміново або наступного робочого дня направляються виконавцям.

Інформація про стан виконання доручення надається автору доручення (або особі, яка вказана в дорученні) у визначений термін та спосіб. За своєчасність виконання доручень та надання інформації персональну відповідальність несе особа, якій було надано доручення.

Організаційно–технічний контроль за виконанням доручень здійснює організаційно-контрольний відділ.

Доручення знімаються з контролю особисто розробником. Про що робиться відповідна відмітка в журналі реєстрації доручень. Підставою для зняття з контролю є виконання завдань, вказаних в дорученні, та інформація виконавця, яка подається розробнику доручення.

Якщо виконати завдання у визначений термін неможливо, виконавець за 3 дні до закінчення строку подає на ім’я автора доручення доповідну записку з обґрунтуванням цих причин, пропонує новий термін, який необхідний для виконання доручення.”

         2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету В. Міцюка.

Міський голова                                                           С. АнощенкоВкладення: