Документ № 242-р від 19.09.2013 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно розпорядження міського голови від 30.10.2019 №324-р втратив чинність

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

19.09.2013 №242-р
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.06.2012 року №110-р «Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету»

З метою удосконалення порядку підготовки проектів договорів (угод, контрактів), визначення процесу узгодження проектів таких документів, для якісного і своєчасного проведення цієї роботи у виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради, керуючись частиною 2, пунктами 2, 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

         1.Внести до розпорядження міського голови від 14.06.2012 року №110-р «Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету» такі зміни:

     розділ «Візи та гриф погодження» доповнити пунктом 59.1 наступного змісту:

59.1. Проекти договорів (угод, контрактів), що подаються на підпис міському голові чи заступнику керівника, який виконує його обов’язки, повинні бути завізовані (погоджені) керівником відділу або посадовою особою, яка відповідно до компетенції вирішує питання порушені у документі, заступниками (заступником) міського голови відповідно до розподілу функціональних повноважень, працівником відділу бухгалтерського обліку та звітності та юридичного відділу виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

         2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконавчого комітету О.Антипець.

Т.в.о. міського голови                                                                         І.Куц