Документ № 301 від 30.08.2016 р. Не чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

(Дев'ята сесія)

Р І Ш Е Н Н Я

 

30.08.2016 №301
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2015 № 35 «Про затвердження міської програми морального і матеріального заохочення кращих трудових колективів і виробничників, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток міста на 2016-2018 роки»

З метою гідного вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.11.2015 № 793 –VІІІ «Про вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та про заходи, пов’язані з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», Указу Президента України від 10.11.2006 №945/2006 «Про День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», враховуючи клопотання голови Кузнецовської міської громадської організації «Ветерани ліквідації Чорнобильської аварії» від 27.05.2016, керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кузнецовська міська рада                                                 

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до додатку до рішення міської ради від 15.12.2015 № 35 «Про затвердження міської програми морального і матеріального заохочення кращих трудових колективів і виробничників, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток  міста на 2016-2018 роки» наступні зміни:

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1. Паспорту міської   програми морального і матеріального заохочення кращих трудових колективів і виробничників, суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, які зробили значний внесок у соціально-економічний та культурний розвиток  міста на 2016-2018 роки цифри та слова «1500,0 тис.грн» замінити на цифри та слова «1617,645 тис. грн»

1.2. Розділ 1 Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма  після слів «…суб’єктів підприємницької діяльності…» доповнити словами «…учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС..»

1.3. Розділ 2 Визначення мети Програми після слів «…суб’єктів підприємницької діяльності…» доповнити словами «…учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС..»

1.4. Абзац 1 розділу 3 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми після слів «…суб’єктів підприємницької діяльності…» доповнити словами «…учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС..»

1.5. В розділі 4 Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми», таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми»,   таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції.

1.6. В розділі 5 Напрями діяльності та заходи таблицю 4 викласти в новій редакції.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

                  

Міський голова                                                              С.АнощенкоВкладення: