Документ № 300 від 30.08.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Згідно рішення міської ради від 19.10.2018 №1193 втратив чинність

Публікація документу

05.09.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

30.08.2016 №300
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2016 року №175 «Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки»

Розглянувши службову записку начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради  від 18.07.2016 №531/02-3.31, на підставі п.22ч.1ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Кузнецовська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення міської ради від 25.03.2016 року №175 «Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки» наступні зміни:

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1 Паспорта Програми цифри  «10082,4» замінити на цифри  «10083,9 ».

1.2. В розділі 4. «Перелік  завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання» в Таблиці 1 внести такі зміни:

- в пункті 3  цифри  «14,4» замінити цифрами  «15,9»;

- в рядку «Всього»   цифри «10082,2» замінити на цифри  «10083,9 »;

- в рядку «Всього»   цифри «2213,2» замінити цифрами «2214,7».

1.3. В розділі 4. «Перелік  завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання»  в Таблиці 3  внести такі зміни:

- в рядку  «Обсяг ресурсів, всього, в тому числі,тис. грн.» стовпчику «2016»     цифри «2213,2» замінити на цифри  «2214,7»;

- в рядку «Бюджет м. Кузнецовськ» стовпчику «2016» цифри «2213,2» замінити цифрами «2214,7»;

- в рядку  «Обсяг ресурсів, всього, в тому числі,тис. грн.» стовпчику «Усього витрат на виконання програми (тис. грн)»  цифри «10082,4» замінити на цифри  «10083,9»;

- в рядку «бюджет м. Кузнецовськ»  стовпчику  «Усього витрат на виконання програми (тис. грн)» цифри «10082,4» замінити цифрами «10083,9».

1.4. В розділі V. «Напрями діяльності та заходи комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки» в  Таблиці 4 внести такі зміни:

- в пункті 3  цифри  «12,3» замінити цифрами  «15,9».

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень, постійні комісії міської ради з питань бюджету,фінансів,економічного розвитку та інвестиційної політики.

Міський голова                                                                             С.АнощенкоВкладення: