Документ № 308 від 30.08.2016 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Дев'ята сесія

РІШЕННЯ

30.08.2016 №308
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 № 2199 «Про затвердження Програми з енергозбереження м. Кузнецовськ на 2016 - 2020 роки»

У зв’язку із уточненням обсягів асигнувань обласної програми енергоефективності на 2011-2016 роки, що схвалена розпорядженням голови ОДА від 08.02.2011 №47 зі змінами від 29.01.2016 №23, Закону України «Про енергозбереження»,керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Кузнецовська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести  зміни до рішення міської ради  від 15.10.2015 № 2199 «Про затвердження Програми з енергозбереження м. Кузнецовськ  на 2016 - 2020 роки»  такі зміни:

1.1. Викласти в новій редакції Паспорт Програми, згідно з додатком 1.

1.2. В розділі 3. «Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми» видалити останній абзац: «Виконання Програми  виконувати поетапно …».

1.3 В розділі 4 Програми

- таблицю 1 викласти в новій редакції, згідно з додатком 2.

- таблицю 2  викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

- таблицю 3 викласти в новій редакції, згідно з додатком 4.

1.4 В розділі 5 Програми

- таблицю 4  викласти в новій редакції, згідно з додатком 5.

1.5. Викласти в новій редакції Розділ 6. Координація та контроль за ходом виконання Програми, а саме:

Координацію виконання Програми здійснює відповідний підрозділ виконавчого комітету міської ради, за погодженням з постійною комісією з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів які виділяються з місцевого бюджету здійснює головний розпорядник коштів - виконавчий комітет Кузнецовської  міської ради, постійна комісія з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

Виконавці заходів Програми надають дані про хід їх виконання у відповідний підрозділ виконавчого комітету міської ради, який  готує інформацію та передає її у відділ економіки виконавчого комітету з метою визначення ефективності виконання Програми.

Контроль за ходом виконання Програми здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відповідно до розподілу службових обов’язків  та  постійну комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Міський голова                                                 С.Анощенко     Вкладення: