Документ № 283-р від 06.10.2016 р. Не чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Згідно розпорядження міського голови від 30.10.2019 №324-р втратив чинність

Публікація документу

07.10.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

06.10.2016 №283-р
 
Про внесення змін до розпорядження міського голови від 14.06.2012 №110-р „Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету”

З метою оптимізації ведення діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету, відповідно до рішень міської ради від 15.06.2016 №265 „Про затвердження Положення про відділ реєстрації виконавчого комітету міської ради”, від 20.11.2014 №1748 „Про затвердження Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету Кузнецовської міської ради”, керуючись ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1. Внести зміни в розпорядження міського голови від 14.06.2012 №110-р „Про Інструкцію з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету”, а саме:

1.1. Пункт 46 Інструкції з діловодства в апараті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету (далі Інструкції) доповнити абзацом такого змісту: „Документи, що стосуються діяльності відділу реєстрації виконавчого комітету (відомості, документи про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних  осіб, довідки, акти приймання-передачі реєстраційних справ на зберігання) підписуються начальником відділу реєстрації та/або особою, яка його заміняє.”.

1.2. В пункті 96 Інструкції після слів „з основної діяльності” вставити словосполучення „з адміністративно-господарських питань” та після слів „з питань відряджень – „в” вставити словосполучення „з адміністративно-господарських питань – „а”.

1.3. Пункт 153 Інструкції викласти в новій редакції: „153. Реєстрація актів органів державної влади, доручень вищих посадових осіб, запитів, а також кореспонденції Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, документів, що надійшли на розгляд  міського голови та його заступників, рішень виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з основної діяльності, з адміністративно-господарських питань, з питань відряджень, доручень міського голови, заступників міського голови, листів за підписом міського голови та його заступників  проводиться  організаційно-контрольним відділом виконавчого комітету; звернень громадян, заяв та документів, необхідних для надання адміністративної послуги, проводиться відділом „Центр надання адміністративних послуг” виконавчого комітету; документів, що стосуються реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних  осіб, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців проводиться відділом реєстрації виконавчого комітету; рішень міської ради, документів, що стосуються діяльності депутатів міської ради, постійних, тимчасових комісій міської ради здійснюється головним спеціалістом міської ради.

Розпорядження міського голови з кадрових питань, строкові трудові договори реєструють у відділі кадрової політики, нагород та запобігання корупції.”

1.4. Пункт 204 Інструкції викласти в новій редакції: „204.Опрацювання документів для відправлення поштовим зв’язком здійснюється організаційно-контрольним відділом, відділом „Центр надання адміністративних послуг” та відділом реєстрації виконавчого комітету відповідно до Правил надання послуг поштового зв’язку та напрямків діяльності, визначених в Положеннях про відділи.”

1.5. Доповнити додаток 6 Інструкції наступним переліком документів, підписи на яких скріплюються гербовою печаткою:

- „25. Постанова адміністративної комісії при виконавчому комітеті Кузнецовської міської ради (ст.15 Положення про адміністративні комісії, затверджена Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 09.03.1988 року №5540-XI)”;

- „26.Документи тендерного комітету виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.”

2. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від12.03.2013 №54-р та від 08.07.2014 №175-р.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами виконкому.

Міський голова                                                  С. АнощенкоВкладення: