Документ № 461 від 21.12.2016 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

22.12.2016


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

21.12.2016 №461
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 15.10.2015 №2199 «Про затвердження Програми з енергозбереження м. Кузнецовськ на 2016 - 2020 роки»

З метою реалізації проекту «Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Кузнецовськ», відповідно до Закону України «Про  енергозбереження», на підставі п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Кузнецовська міська рада  

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести до рішення міської  ради  від 15.10.2015 №2199 «Про затвердження Програми з енергозбереження м. Кузнецовськ на 2016-2020 роки» (далі – Програма) наступні  зміни:

1.1 В пункті 9 Паспорта Програми цифри та слова «53453,492 тис.грн.» замінити на цифри та слова «54142,963 тис.грн»; у рядку 2016 рік цифри та слова «23383,492 тис.грн.» замінити на цифри та слова «12304,00 тис.грн.»; у рядку 2017 рік цифри та слова «11470,00 тис.грн.» замінити на цифри та слова «23238,963 тис.грн».

1.2 В пункті  9.1 Паспорта Програми цифри та слова «28373,906 тис.грн.» замінити на цифри та слова «29063,377 тис.грн.».

1.3 В розділі 4 в таблиці 1 «Завдання, заходи та строки виконання міської цільової Програми» пункт 7 викласти в новій редакції згідно з додатком 1.

1.4 В розділі 4 в таблиці 2 «Очікувані результати виконання міської цільової Програми» захід «Впровадження енергозберігаючих заходів у бюджетних установах та модернізація системи вуличного освітлення м.Кузнецовськ» викласти в новій редакції згідно з додатком 2.

1.5 В розділі 4 таблицю 3 «Ресурсне забезпечення міської цільової Програми» викласти в новій редакції, згідно з додатком 3.

1.6 В розділі 5 таблицю 4 «Напрямки діяльності та заходи міської цільової Програми» пункт 7 та графу «Всього» викласти в новій редакції згідно з додатком 4.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень передбачених в бюджеті міста на відповідний рік.

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, відповідно до функціональних обов’язків  та постійну комісію з питань комунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження (К.Конопелько).

Міський голова                                                   С.Анощенко

 Вкладення: