Документ від 23.01.2017 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

23.01.2017


УКРАЇНА
23.01.2017
 
Базове відстеження результативності регуляторного акта рішення міської ради від 23 грудня 2016 року №505 „ Про внесення змін до рішення міської ради від 28 жовтня 2011 року №229 «Про затвердження Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна».

1. Вид та назва   регуляторного акта.

Рішення  міської ради  від 23 грудня 2016 року №505 „ Про внесення змін  до рішення міської ради  від 28 жовтня  2011 року №229 «Про затвердження  Методики розрахунку і порядку використання  плати за оренду комунального майна».

2. Назва  виконавця  заходів  з  відстеження 

 Відділ  комунальної  власності   виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Цілі   прийняття  акта

Цілями запропонованого проекту рішення зі змінами, було дотримання принципів державної регуляторної політики з внесенням змін  до Методики розрахунку і  порядку використання  плати за  оренду комунального майна територіальної громади міста Кузнецовськ,  а  також визначення орендної плати за оренду рухомого та нерухомого майна для комунальних підприємств створених Кузнецовською міською радою.

4. Строк виконання заходів з відстеження

Строк виконання заходів  -  з 23.12.206 року  ( у  місячний термін після набрання чинності даного рішення).

5. Тип відстеження

Базове

6. Методи  одержання  результатів  відстеження

Для  проведення відстеження результативності регуляторного акта, використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження, а також проводилося опитування орендарів  комунального майна .

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для періодичного відстеження, використовувався статистичний метод одержання даних, відповідно до якого проведено аналіз по встановлених орендних ставках орендодавців (балансоутримувачів) комунального майна по укладеним договорам  оренди, передачі в оренду рухомого та нерухомого комунального майна для комунальних підприємств створених Кузнецовською міською радою у розмірі  1 грн.  в рік у відповідності  до Методики розрахунку і порядку використання плати за  оренду комунального майна.

Для проведення відстеження проводилося опитування потенційних орендарів (заявників) комунального майна щодо прозорості даної Методики.

8. Кількісні  та  якісні значення  показників результативності акта.

Для отримання кількісних та якісних показників результативності рішення Кузнецовської міської ради від 23 грудня 2016 року №505  „Про внесення змін до рішення міської ради від 28.10.2011 року” «Про затвердження  Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, використано статистичні дані після проведеного повторного відстеження, а також опитування потенційних орендарів комунального майна.

Відповідно до прийнятих змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, визначено річну орендну плату для орендарів бюджетних установ та орендарів - СПД (фізичних та юридичних осіб-підприємців), встановлено пропорції розподілу по надходженню орендної плати комунальним підприємствам та до міського бюджету, а також встановлено розмір річної орендної плати для рухомого та нерухомого комунального майна   комунальних підприємств  створених Кузнецовською міською радою.

9. Оцінка  результатів  реалізації  регуляторного акта та  ступеня досягнення визначених цілей.

Дія регуляторного  акта, а саме внесення змін  до Методики розрахунку і порядку  використання плати за оренду комунального майна, досягла поставлені цілі, відповідно до якої вдосконалено Методику розрахунку  комунального майна. 

Строк виконання заходів періодичного відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися разом із основним рішенням від 28.10.2011 року №229 (раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта - 27.10.2016 року).

Начальник відділу комунальної власності                                                          І.СавченкоВкладення: