Документ № 566 від 06.03.2017 р. Чинний


УКРАЇНА
КУЗНЕЦОВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

П'ятнадцята сесія

РІШЕННЯ

 

06.03.2017 №566
 
Про внесення змін до рішення Кузнецовської міської ради від 20.12.2016 №481 «Про затвердження плану діяльності Кузнецовської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік»

З метою забезпечення реалізації державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування, відповідно до ст.ст. 7, 13, 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», п.7 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до рішення Кузнецовської міської ради від 20.12.2016 №481 «Про затвердження плану діяльності Кузнецовської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 рік» такі зміни:

- додаток до рішення доповнити пунктом 6:

№ з/п Вид проекту Назва проекту Ціль прийняття Термін підготов-ки проекту Орган або підрозділ, відповідаль-ний за розробку проекту
6. Рішення міської ради Про затвердження Положення про порядок найменування та перейменування мікрорайонів, вулиць, провулків та інших об’єктів на території міста Вараш Впорядкування механізму розгляду питань щодо найменування (перейменуван-ня) вулиць, провулків та інших об’єктів Протягом року Відділ містобуду-вання та архітектури

2. Зміни до плану діяльності з підготовки  проектів регуляторних актів оприлюднити на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету відповідно до вимог ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно розподілу функціональних обов’язків.

Міський голова                                                                            С.АнощенкоВкладення: