Документ № 860 від 29.09.2017 р. Не чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Згідно рішення міської ради від 19.10.2018 №1193 втратив чинність

Публікація документу

06.10.2017


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцята сесія

РІШЕННЯ

29.09.2017 №860
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 25.03.2016 року №175 «Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Вараш на 2016-2020 роки»

З метою забезпечення якісної та своєчасної роботи із створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території міста, на підставі п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями міської ради, Вараська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення міської ради від 25.03.2016 року №175 «Про затвердження комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Вараш на 2016-2020 роки» наступні зміни:

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1 Паспорта Програми цифри  «10083,9» замінити на цифри  «12 357,2».

1.2. В розділі 4. «Перелік  завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання» в Таблицю 1 внести такі зміни:

- в пункті 5 (стовпчику Всього)  цифри  «9830,0» замінити цифрами  «12 105,0»;

- в рядку «Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків на території міста Вараш» стовпчику «2017» цифри «1966,0» замінити цифрами «4 241,0»;

- в рядку «Всього»   цифри «10 083,9» замінити на цифри  «12 358,9»;

- в рядку «Всього» стовпчику 2017  цифри «1967,3» замінити цифрами «4 212,3».

1.3. В розділі 4. «Перелік  завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання» в Таблицю 2 внести такі зміни:

-  рядок «Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків на території міста Вараш» викласти в новій редакції.

1.4. В розділі 4. «Перелік  завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання»  в Таблицю 3  внести такі зміни:

- в рядку  «Обсяг ресурсів, всього, в тому числі,тис. грн.» стовпчику «2017»     цифри «1967,3» замінити на цифри  «4 212,3»;

- в рядку «Бюджет м. Вараш» стовпчику «2017» цифри «1967,3» замінити цифрами «4 212,3»;

- в рядку  «Обсяг ресурсів, всього, в тому числі,тис. грн.» стовпчику «Усього витрат на виконання програми (тис. грн)»  цифри «10083,9» замінити на цифри  «12 358,9»;

- в рядку «бюджет м. Вараш»  стовпчику  «Усього витрат на виконання програми (тис. грн)» цифри «10083,9» замінити цифрами «12 358,9»

1.5. В розділі V. «Напрями діяльності та заходи комплексної програми розвитку цивільного захисту м. Вараш на 2016-2020 роки» в  Таблицю 4 внести такі зміни:

- в пункті 5 „Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків на території міста Вараш»  стовпчику 2017  цифри  «1966,0» замінити цифрами  «4 241,0».

-  стовпчику «Всього»  цифри  «9830,0» замінити цифрами  «12 105,0»;

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень, постійні комісії міської ради з питань бюджету,фінансів,економічного розвитку та інвестиційної політики.

Міський голова                                                                             С.АнощенкоВкладення: