Документ № 938 від 28.11.2017 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцята сесія

РІШЕННЯ

28.11.2017 №938
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №496 «Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2017 рік»

З метою покращення соціального захисту мешканців міста Вараш, у зв’язку із збільшенням середньоденної  кількості пільговиків, які мають право на пільговий проїзд та у зв’язку із нестачею коштів на відшкодування компенсаційних виплат за пільгове перевезення громадян, які мають на це право, розглянувши лист управління праці та соціального захисту населення Вараської міської ради від 15.11.2017 року № 1/16-9-3514, керуючись статтею 19 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, частини 1 статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання статті 91 Бюджетного кодексу України, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в додаток 1 до рішення міської ради від 23.12.2016 № 496 «Про затвердження Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2017 рік», а саме:

1.1. В пункті 9 та 9.1 Паспорта Програми цифри та слова «3 737 904 грн.» замінити на цифри та слова «3 918 193 грн.».

1.2. Розділ 3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки виконання Програми. В реченні: «Розрахункова потреба в коштах на 2017 рік становить 3 737 904 грн.» цифри «3 737 904»  замінити на цифри «3 918 193» .

1.3. В розділі 4. Перелік завдань і заходів Програми та очікувані результати її виконання внести зміни, а саме:

-   в таблиці 1«Завдання, заходи та строки виконання Програми» рядок 13 викласти в такій редакції:

1
2
3
4
5
13
Надання  соціальних гарантій шляхом  здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право,  автомобільним транспортом загального користування за міськими маршрутами Собор (м. Вараш) – Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом №7 (Автовокзал – Реабілітаційний центр – Автовокзал) та  приміським маршрутом  (Вараш АС – Дачні ділянки)

Протягом року

Управління праці та соціального захисту населення

1 708 354

(13220 осіб*129,22 грн.)

- таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2017 рік» викласти в такій редакції:

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

(грн.)

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал
1 2 3 4 5 6
Обсяг ресурсів, всього, в тому числі 360 632 1 205 487 884887 1 467 187 3 918 193

бюджет м. Вараш

360 632 1 205 487 884887 1 467 187 3 918 193

інші бюджетні кошти (розшифрувати)

По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень
кошти не бюджетних джерел По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень По факту надходжень

1.4. В розділі 5. Напрямки діяльності та заходи Програми соціальної допомоги в місті Вараш на 2017 рік внести зміни, а саме:

-  в таблиці 4 рядок 13 викласти в такій редакції:

1 2 3 4 5 6 7 8
13

Надання соціальних гарантій шляхом відшкодування за безкоштовний  проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування на міських та приміських маршрутах 

Здійснювати відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які мають на це право, автомобільним транспортом загального користування за міськими маршрутами: Собор (м. Вараш) – Залізнична станція (м. Вараш), маршрутом №7 (Автовокзал – Реабілітаційний центр – Автовокзал) та  приміським маршрутом  (Вараш АС – Дачні ділянки)

Протягом року Управління праці та соціального захисту населення

Бюджет

м. Вараш

1 708 354

(13220 осіб*129,22 грн.

Забезпечення права громадян на надання пільг, передбачених законодавством 

- в таблиці 4 в рядку «Всього» цифри «3 737 904» замінити на цифри «3 918 193».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради,постійну комісію  з питань соціального захисту, охорони здоров’я та спорту та  комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики. 

Міський голова                                                 С. АнощенкоВкладення: