Документ № 1362 від 19.10.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

22.10.2018 оприлюднено в новій редакції

Публікація документу

19.10.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

(нова редакція)

19.10.2018 №1362
 
Про внесення змін до установчих документів комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради

Розглянувши лист комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради від 10.10.2018 року № 534 « Про внесення змін до статуту підприємства, керуючись ч.1,4 ст.57, ч.4 ст.78 Господарського Кодексу України, ст.25, ч.5 ст.60, ч.4 ст.54, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до установчих  документів комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради наступні зміни, а саме:

- змінити назву комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради на комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради;

- пункт 1.1 Розділу 1. «Загальні положення» викласти в наступній редакції: «Комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради (далі – Підприємство) належить до комунальної власності територіальної громади міста Вараш.»;

- пункт 1.6 Розділу 1. «Загальні положення» викласти в наступній редакції: «Найменування Підприємства: повне найменування Підприємства: комунальне підприємство «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради»; скорочене найменування Підприємства: КП «УК «ЖКС» ВМР.»;

- в пункті 1.8. Розділу 1. «Загальні положення» після цифри «…25» добавити букву «в»;

- підпункт 2.4.1. пункту 2.4. розділу 2. «Мета і предмет діяльності» викласти в новій редакції: «Надання житлово-комунальних послуг: житлова послуга –послуга з управління багатоквартирним будинком: утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання внутрішньобудинкових приміщень та при будинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, обслуговування внутрішньобудинкових систем (в тому числі обслуговування внутрішньобудинкових систем, що використовуються для надання відповідної комунальної послуги у разі укладення індивідуальних договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем здійснюється виконавцем), утримання ліфтів тощо; купівлю електричної енергії для забезпечення функціонування спільного майна багатоквартирного будинку; поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку; управління майном – здійснення за договором з власником або балансоутримувачем майна управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд і забезпечення його належної експлуатації відповідно до закону та умов договору; надання житлово-комунальних послуг (в тому числі за окремими цивільно-правовими проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із чинним законодавством України; забезпечення експлуатації та /або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території; забезпечення експлуатації інженерно-технічного обладнання (внутрішньо-будинкових мереж, в т.ч. ліфтового господарства) будинків; утримання місць загального користування будинків та утримання прилеглої до них (прибудинкової) території та території, наданої юридичним та фізичним особам на утримання, у межах норм технічної експлуатації житлового фонду, нормативних витрат по утриманню будинків та прибудинкових територій (квартирної плати) та з урахуванням рентабельності; виконання робіт з експлуатації та обслуговування житлових та нежитлових будинків, прибудинкових територій в установленому порядку»;

- підпункт 2.4.19. пункту 2.4. розділу 2. «Мета і предмет діяльності» викласти в новій редакції: «Надання послуг з управління житловими будинками»;

- додати підпункт 2.4.20 до пункту 2.4. розділу 2. «Мета і предмет діяльності» наступного змісту: «Збирання та вивезення відходів на звалища, організація роздільного збирання корисних компонентів цих відходів»;

- додати підпункт 2.4.21 до пункту 2.4. розділу 2. «Мета і предмет діяльності» наступного змісту: «Провадження інших видів діяльності, передбачених законодавством України»;

- в  пункті   6.2.   розділу   6.    «Майно та його власність»   цифри «…4 281331,00…» замінити на цифри «…4513057,00».

2. Затвердити вищезазначені зміни до установчих документів комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради, виклавши статут підприємства в новій редакції згідно з додатком.

3. Уповноважити директора комунального підприємства «Житлокомунсервіс» Вараської міської ради ( С. Мушика), заповнити, підписати та подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на депутатську постійну комісію з питань коммунального майна, житлової політики, інфраструктури та енергозбереження.

Тзп  міського голови                                                      О. МензулВкладення: