Документ від 23.11.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

23.11.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
23.11.2018 м.Вараш
 
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Положення про порядок передачі в оренду комунального майна»

1.Вид та назва регуляторного акта, дата його розробки та номер

Проект рішення міської ради від 22.11.2018 року №1401«Про затвердження Положення

про порядок передачі в оренду комунального майна»

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ майна комунальної власності міста виконавчого комітету Вараської міської ради

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями розробки та прийняття даного регуляторного акта є дотримання принципів державної регуляторної політики та підвищення ефективності використання об´єктів комунальної власності, збільшення надходжень до місцевого бюджету від оренди об’єктів права комунальної власності територіальної громади м.Вараш.

4. Строк виконання заходів з відстеження

01.06.2018 р. – 01.11.2018 р.

5. Тип відстеження

Базове

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Прийняття проекту рішення міської ради від 22.11.2018 №1401 «Про затвердження Положенняпро порядок передачі в оренду комунального майна» надалі забезпечить:

- приведення Положення у відповідність до норм чинного законодавства;

- рівень поінформованості суб´єктів господарювання з основними положеннями регуляторного акта;

- доступність інформації, що стосується оренди комунального майна;

- укладення договорів оренди по типовому договору оренди, який є єдиним для всіх орендодавців;

- врахування доповнень, які були надані депутатами міської ради по використанню балансоутримувачами комунального майна.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Дані, які брались за основу для проведення базового відстеження отримані статистичним методом. А саме: кількість укладених договорів оренди (за останні три роки) – 36 шт., кількість розірваних договорів (за останній рік) – 7 шт.

При розміщенні оголошення про намір оренди комунального майна та оголошення конкурсу на право оренди комунального майна - інформація є доступною для всіх СПД, які можуть приймати участь.

При проведенні конкурсів на право оренди комунального майна, надходження від орендної плати будуть більшими, тому що є  визначена стартова орендна платаю, а бажаючі орендувати комунальне майно, пропонують більший розмір орендної плати.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Результатом впровадження  регуляторного акту є прийнятий механізм, який  дасть надалі можливість   вдосконалити процедуру передачі в оренду комунального майна.

 Висновки  та  рекомендації

Затверджене рішення міської ради   є актуальним  на даний час, так як воно стосується зацікавлених в оренді суб´єктів господарювання.

Тзп міського голови                                                                       О.Мензул

Відповідальний за розробку

базового відстеження

Начальник відділу майна комунальної

власності міста                                                                                І.Савченко

Звіт відповідає методиці проведення аналізу регуляторного акта, затверджений постановою КМУ від 11.03.2004 року №308

Головний спеціаліст відділу економіки                                       І.ЧеревачВкладення: