Документ № 1413 від 03.12.2018 р. Чинний


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

03.12.2018 №1413
 
Про внесення змін до рішення міської ради від 19.10.2018 № 1170 «Про затвердження міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш на 2018 -2020 роки»

З метою забезпечення належної організації відзначення державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Вараська міська рада                                                

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести до додатку до рішення міської ради від 19.10.2018 № 1170 «Про затвердження міської програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш на 2018 -2020 роки» наступні зміни:

1.1. В пункті 9 та підпункті 9.1. Паспорту міської   програми з відзначення до державних, професійних та місцевих свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед громадою міста Вараш на 2018 -2020 роки цифри та слова «1100,0 тис.грн» замінити на цифри та слова «1300,0 тис. грн»

1.2. В розділі 4 Перелік завдань, заходів Програми та очікувані результати її виконання таблицю 1 «Завдання, заходи та строки виконання Програми», таблицю 2 «Очікувані результати виконання Програми»,  таблицю 3 «Ресурсне забезпечення Програми» викласти в новій редакції.

1.3. В розділі 5 Напрями діяльності та заходи програми таблицю 4 викласти в новій редакції.

2. Реалізацію заходів Програми, що передбачають фінансування з міського бюджету, проводити в межах бюджетних призначень, визначених рішенням міської ради про бюджет міста на відповідний бюджетний період.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних повноважень та постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики.

        

Тзп міського голови                                                            О.Мензул

  Вкладення: