Документ № 1433 від 18.12.2018 р. Чинний

  Пов’язані документи

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

18.12.2018


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

18.12.2018 №1433
 
Про бюджет м. Вараш на 2019 рік

Керуючись п.23 ч.1 ст.26, ч.2 ст.42, ст.63, ст.64, ст.66, п.9 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,п.45 ч.1 ст.2, ст.77, ч.3 ст.93 Бюджетного кодексу України,Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до рішення Рівненської обласної ради від 14.12.2018 №1265 «Про обласний бюджет Рівненської області на 2019 рік», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2019 рік:

доходи бюджету м.Вараш у сумі 553 815 737 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  міста - 543 024 877 гривень та доходи спеціального фонду бюджету міста - 10 790 860 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 170 000 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету м.Вараш у сумі 552 171 533 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету міста - 529 169 493 гривні та видатки спеціального фонду бюджету міста - 23 002 040 гривень, у тому числі бюджету розвитку - 12 381 180 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету м.Вараш у сумі 13 855 384гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету м.Вараш у сумі 12 211 180 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету м.Вараш у розмірі    1 500 000 гривень, що становить 0,28 відсотка видатків загального фонду бюджету м.Вараш, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету м.Вараш у розмірі 500 850 гривень, що становить 0,09 відсотка видатків загального фонду бюджету м.Вараш, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Вараш на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатками 1 та 4 до цього рішення.

З метою оперативного вирішення питань по використанню міжбюджетних трансфертів надати право міському голові, як розпоряднику коштів міського бюджету, протягом 2019 року в період між сесіями Вараської міської ради приймати рішення щодо уточнення річного розпису доходів та видатків бюджету м.Вараш за рахунок трансфертів з державного та місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики з наступним затвердженням на сесії міської ради.

4. Затвердити на 2019 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету м.Вараш на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі   96 200 024 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету м.Вараш на 2019 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету м.Вараш належать доходи, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101, 102, 103²,  1034, 1036   Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету м.Вараш видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

9. Визначити граничний розмір місцевого боргу бюджету м. Вараш станом на 31.12.2019 в сумі2 877 357гривень.

10. Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитах  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет м.Вараш відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

12. Доручити виконавчому комітету Вараської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі, що фінансується з бюджету м.Вараш, виходячи з обсягів бюджетних призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2019 рік.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.

13. Розпорядникам коштів бюджету м.Вараш забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

14. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

15.Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради з наступним погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради.

16.Керуючись частиною 7 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування міського бюджету.

17.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2019 року.

18. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

19. Секретаріату міської ради  забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Тзп міського голови                                             О.Мензул

 Вкладення: