Підприємництво

ІНФОРМАЦІЯ

про стан виконання у місті Вараш програми розвитку

малого і середнього підприємництва за 2016 рік

1. Забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики при плануванні, підготовці проектів регуляторних актів та аналізів регуляторного впливу, відстеження впливу таких актів на підприємницьке середовище, а також оприлюднення проектів регуляторних актів відповідно до встановленого порядку.

Створений реєстр діючих регуляторних актів, підготовлені та затверджені плани з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. Проекти регуляторних актів розміщуються на веб-сайті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету. Рішенням міської ради від 15.12.2015 №18 «Про затвердження плану діяльності Кузнецовської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік» затверджений план діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. Рішенням міської ради від від 15.12.2015 року №19 затверджений план діяльності виконавчого комітету з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік. План діяльності виконавчого комітету та міської ради розміщено на веб-сайті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету. За січень-грудень 2016 року прийнято 9 регуляторних актів. Проведено  відстеження 13 регуляторних актів.

2. Впровадження системи електронного документообігу в центрах надання адміністративних послуг.

Систему електронного самоврядування впроваджено в Центрі надання адміністративних послуг міста (ЦНАП), 11 послуг надається через портал державних послуг IGov. Про результати адмінпослуги заявникам повідомляється sms-розсилкою. Реєстрація звернень громадян здійснюється із використанням програмного продукту «Megapolisтм Документообіг». Крім того,   застосовується електронний управлінський комплекс „УкрДок”.

3.Забезпечення видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності за принципом “єдиного вікна” через центри надання адміністративних послуг.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності здійснюється за принципом “єдиного вікна” через Центр надання адміністративних послуг.

4. Проведення навчання та перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва із залученням вищих навчальних закладів, центрів підвищення кваліфікації працівників області, інших спеціалізованих установ.

На протязі звітного періоду 2016 року Кузнецовським міським центром зайнятості спільно з відділом економіки, ОДПІ, проведено 4 семінари та семінари-тренінги з основ підприємницької діяльності за темою «Від бізнес ідеї до власної справи»,  якими охоплено 55 осіб. За сприяння центру зайнятості 2 особи із числа безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

5. Сприяння діяльності пунктів (громадських приймалень) із надання інформаційно-консультативних послуг з питань законодавчо-нормативного регулювання підприємницької діяльності, започаткування та ведення власної справи, залучення інвестицій. Проведення на базі зазначених пунктів (громадських приймалень) навчально-методичних семінарів для підприємців.

Для активізації працевлаштування спільно з міським центром зайнятості організовуються зустрічі, інформаційні семінари, семінари з техніки пошуку роботи, семінари з підприємництва, міні-ярмарки вакансій та інші роз’яснювальні та консультаційні заходи. Мета семінарів полягає у підвищенні внутрішньої мотивації безробітних до розвитку власних здібностей, цінностей та ресурсів, необхідних для успішного працевлаштування та самозайнятості, усвідомлення свого особистісного потенціалу, визначення напрямків вдосконалення своєї особистості, створення психологічної готовності для успішної самореалізації на ринку праці.

За звітний період проведено 49 семінарів для 361 роботодавця, в т.ч. фізичних осіб-підприємців, з питань роз’яснення чинного законодавства щодо ведення соціально-відповідального бізнесу, легалізації зайнятості, детінізації заробітної плати найманих працівників.

 

6. Організація зустрічей, ділових поїздок та візитів з метою налагодження міжнародних контактів та співробітництва, участь у спільних проектах і програмах з іноземними та міжнародними організаціями.

З метою налагодження зв’язків з питань працевлаштування мешканців міста Кузнецовськ в Республіці Польща місто відвідав представник Союзу роботодавців Малопольського Воєводства Збитков Биліца та відбулося підписання Меморандуму про співпрацю.12 квітня міський голова Сергій Анощенко та представник чеської компанії «ČKDINTERNATIONAL,s.r.o.» Ондржей Кохоут підписали Протокол про наміри розвивати співпрацю в сфері переробки побутових відходів. Підписанням цього протоколу сторони домовилися про наміри встановити двосторонні партнерські зв’язки і організувати довгострокове співробітництво та взаємодію з урахуванням їх компетенції, наявних фінансових можливостей, відповідно до чинного законодавства України та Чеської республіки. 24–26 червня 2016 року у польському місті Волув (побратим міста Кузнецовськ) відбулися урочисті заходи з нагоди святкування Дня міста, куди було запрошено делегацію з Кузнецовська на чолі з міським головою Сергієм Анощенком. Окрім нашого міста у Волуві, Україну представляв Бердичів, делегація з Німеччини (місто Бухгольц) та Франції (місто Канталоне). Відбулася конференція за участю запрошених делегацій, де обговорювалися основні моменти співпраці та питання молодіжних обмінів. З польським містом Волув (Wołów) 17 вересня 2016 року між нашими містами було підписано Договір партнерських відносин, тож взаємні візити, обмін досвідом та конкретні взаємовигідні проекти вже стають доброю традицією. 18 листопада до нашого міста з офіційним візитом завітала польська делегація з Волува на чолі з бурмістром Даріушем Хмурою. Головна мета зустрічі – обмін досвідом в сфері освіти між українською та польською стороною, популяризація європейської освіти.

7. Проведення навчальних семінарів, конференцій, лекцій, зустрічей із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

Постійно проводяться навчальні семінари та зустрічі із залученням успішних підприємців та фахівців підприємств для учнів і випускників загальноосвітніх навчальних закладів.

8. Проведення нарад, засідань за круглим столом, прес-конференцій, громадських слухань з питань розвитку малого і середнього підприємництва.

Для забезпечення запровадження ефективного механізму співпраці між підприємцями і владними структурами з 1997 року створена і діє координаційна рада з питань розвитку підприємництва при міському голові, до складу якої входять підприємці та керівники контролюючих органів і державних установ, яка працює відповідно до плану роботи, що розробляється на кожен рік. За звітний період 2016 року відбулося одне засідання координаційної ради.

Крім того, на виконання заходів програми розвитку малого та середнього підприємництва в місті Кузнецовськ на 2015-2017 роки  передбачено проведення нарад, засідань ”круглих столів”, прес-конференцій, громадських слухань з питань розвитку малого підприємництва.

9. Постійне оновлення бази даних про наявність вільних земельних ділянок, виробничих площ, що не використовуються, об’єктів незавершеного будівництва, незадіяного обладнання та забезпечення доступу суб’єктів малого і середнього підприємництва до вказаної інформації.

Постійно проводиться інвентаризація вільних виробничих площ та незадіяного обладнання. Інформація про наявні площі, що не використовуються та об’єкти незавершеного будівництва друкується в місцевій пресі та розміщується на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету.

Станом на 01.01.2017 в місті відсутні об’єкти комунальної власності, що не використовуються. Загальна площа приміщень переданих підприємцям в оренду за січень-грудень 2016 року складає 2735,85 м2. За звітний період надійшло 130 звернень, з них: по майну -89; надання в оренду -41; на приватизацію - 0.  

10. Сприяння участі суб’єктів малого та середнього підприємництва області у торгах (тендерах), які проводяться розпорядниками бюджетних коштів регіону.

За січень-грудень 2016 року головними розпорядниками бюджетних коштів та комунальними підприємствами міста було проведено 49 процедур закупівель за державні кошти на загальну суму 35 762 тис.грн., в результаті укладено договори із учасниками-переможцями, а саме за видами процедур закупівель: відкриті торги - 35 на суму 24 003 тис.грн., переговорна процедура закупівлі - 10 на суму 10821 тис.грн., запит цінових пропозицій - 4 на суму 938 тис.грн. Інформація про проведення торгів оприлюднюється на веб-сайті Кузнецовської міської ради та виконавчого комітету.

11. Забезпечення відшкодування за рахунок обласного та інших місцевих бюджетів плати за користування позиками(у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб'єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів.

Суб’єкти малого та середнього підприємництва міста Вараш у 2016 році не ініціювали участі в реалізації інвестиційних проектів із залученням позик банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ.


 

 

До уваги підприємців нашого міста!

Інформуємо, що заходами програми розвитку малого і середнього підприємництва у Рівненській області на 2015-2017 роки, передбачено відшкодування відсоткових ставок за користування позиками (фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інноваційно-інвестиційних проектів за рахунок цільових коштів обласного бюджету.
На офіційному веб-сайті облдержадміністрації (www.rv.gov.ua) в розділі «Регуляторна політика. Підприємництво» підрозділі «Підприємницька діяльність» розміщено проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про порядок відшкодування за рахунок обласного бюджету плати за користування позиками (у тому числі фінансовими кредитами) банків та інших вітчизняних і зарубіжних фінансових установ, залученими суб’єктами малого та середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів».
     Це надасть можливість суб’єктам господарювання отримати фінансові ресурси для реалізації інвестиційних проектів на прийнятих для позичальника умовах.
     Зацікавлених суб’єктів підприємницької діяльності звертатись у департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації (e-mail: mp-ekon@ukr.net та/або за тел. (0362) 695-215)

http://www.rv.gov.ua/sitenew/main/ua/publication/content/38162.htm


 

Шановні представники мікро, малого та середнього підприємництва, які вирішили знайти партнера за кордоном!

     Якщо ви маєте на меті розширити свою діяльність та знайти партнера за кордоном, просимо звертатись до Українського фонду підтримки підприємництва.
      Фонд, в особі заступника Голови – Черніної Ольги Володимирівни, є координатором Консорціуму Enterprise Europe Network-UA. У наш час механізм EEN ефективно використовується європейськими підприємствами для виходу на зовнішні ринки, а також для пошуку інвесторів, партнерів і постачальників за кордоном.
      Як це працює? Зацікавлене підприємство звертається до Українського фонду підтримки підприємництва, заповнює стандартну анкету. Співробітники фонду у свою чергу розглядають і розміщують заявку в мережі EEN. Як показує практика, в перебігу першого тижня від однієї до п’яти компаній з-за кордону проявляють інтерес до співпраці по даній заявці.
      Розміщення заявки є безкоштовною послугою.
      З усіх питань просимо звертатись до Черніної Ольги Володимирівни, заступника Голови Фонду.
      Телефон для довідок (044) 286-11-81.