Документ № 1751 от 17.12.2019 г. Действующий

  Связанные документы

  История документа

История отсутствует

Публикация документа

17.12.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проєкт РІШЕННЯ

17.12.2019 №1751
 
Про бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

Керуючись п.23 ч.1 ст.26, ст.63, ст.64, ст.66, п.9 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», за погодженням з постійними комісіями Вараської міської ради, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 577 211 777 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету  – 569 791 084 гривні та доходи спеціального фонду бюджету – 7 420 693 гривні, у тому числі бюджету розвитку – 46 000 гривень, згідно з додатком 1 цього рішення;

видатки бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у сумі 575 567 573 гривні, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 479 702 220 гривні та видатки спеціального фонду бюджету – 95 865 353 гривень, у тому числі бюджету розвитку – 88 490 660 гривень;

профіцит за загальним фондом бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 90 088 864 гривні згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади у сумі 88 444 660 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 1 500 000 гривень, що становить 0,31 відсотка видатків загального фонду бюджету м.Вараш, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади у розмірі 4 650 000 гривень, що становить 0,98 відсотка видатків загального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рікміжбюджетні трансферти згідно з додатками 1 та 4 до цього рішення.

З метою оперативного вирішення питань по використанню міжбюджетних трансфертів надати право міському голові, як розпоряднику коштів бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади, протягом  2020 року в період між сесіями Вараської міської ради приймати рішення щодо уточнення річного розпису доходів та видатків бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади за рахунок трансфертів з державного та місцевих бюджетів за погодженням з постійною комісією міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики з наступним   затвердженням на сесії міської ради.

4. Затвердити  розподіл коштів бюджету розвитку  за об'єктами  у 2020 році згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на реалізацію місцевих / регіональних програм у сумі   136 897 637 гривні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів належать надходження, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 97, 101,  103², 1034, 1036   Бюджетного кодексу України;

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 1 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження, визначені статтею 15 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету Вараської міської об’єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури;

оплату енергосервісу.

9. Відповідно до абзацу 2 частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України надати право керівнику фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету на депозитах  з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

10. Головним розпорядникам коштів бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет Вараської міської об’єднаної територіальної громади відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

11. Доручити виконавчому комітету Вараської міської ради затвердити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній установі, що фінансується з бюджету м.Вараш, виходячи з обсягів бюджетних призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2020 рік.

Розпорядникам бюджетних коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених лімітів споживання.

12. Розпорядникам коштів бюджету м.Вараш забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з оплати вищезазначених товарів та послуг.

13. Керівникам бюджетних установ утримувати чисельність працівників та здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах.

14. Установити, що перерозподіл бюджетних призначень у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Вараської міської ради з наступним погодженням з постійною комісією з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради.

15. Керуючись частиною 7 статті 23 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради у процесі виконання міського бюджету за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів міського бюджету здійснювати перерозподіл видатків та кредитування за економічною класифікацією та класифікацією кредитування в межах загального обсягу його річних бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, в тому числі за рахунок бюджетних призначень попередніх та наступних місяців.

Надати право фінансовому управлінню виконавчого комітету Вараської міської ради при внесенні змін та доповнень до бюджетної та відомчої класифікації приводити у відповідність до неї доходи, видатки і фінансування бюджету.

16.  Рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

18. Секретаріату міської ради  забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики міської ради, організацію виконання цього рішення покласти на заступників міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

 Міський голова                                                      Сергій АНОЩЕНКОВложения: