Распечатать


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2020 №12
 
Про зняття з квартирного обліку громадянки Федорчук О.В.

Розглянувши службовий лист відділу реєстрації виконавчого комітету Вараської міської ради від 18.11.2019 №576/15-06, враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради (протокол № 12 від 18.12.2019), на підставі ч. 3 ст. 40 Житлового кодексу Української РСР, п. 47 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470, постанови виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів та президії Рівненської облпрофради від 26.12.1984 року № 346 «Про правила обліку громадян, потребуючих в покращенні житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській ССР», керуючись підп. 2 п. а ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Зняти з квартирного обліку, виключивши зі списку осіб, які користуються правом позачергового одержання жилих приміщень ЧАЕС Федорчук Олену Володимирівну зі складом сім’ї 6 осіб. На квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов при виконавчому комітеті Вараської міської ради перебуває у позачерговому списку ЧАЕС з 27.05.2003.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова                                              Сергій АНОЩЕНКО