Распечатать


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

10.01.2020 №11
 
Про виключення зі списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень громадянки Пікусь Г.О.

Розглянувши заяву громадянки Пікусь Г.О., враховуючи пропозиції громадської комісії з житлових питань виконавчого комітету міської ради (протокол № 12 від 18.12.2019), на підставі п. 5 ч. 1 ст. 15, ст. 22, 45 Житлового кодексу Української РСР, п. 27, 28 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. № 470, постанови виконкому Рівненської обласної Ради народних депутатів та президії Рівненської облпрофради від 26.12.1984 року № 346 «Про правила обліку громадян, потребуючих в покращенні житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській ССР», керуючись підп. 2 п. а ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В :

1. У зв’язку із втратою права першочергового одержання жилих приміщень, виключити зі списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень Пікусь Галину Омелянівну зі складом сім’ї 2 особи. Включена до списку осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень з 09.10.2007.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.

Міський голова                                              Сергій АНОЩЕНКО