Документ от 30.01.2017 г. Действующий

  Связанные документы

Связанные документы отсутствуют

  История документа

История отсутствует

Публикация документа

31.01.2017


УКРАЇНА
30.01.2017
 
Періодичне відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету від 29.05.2008 № 172 „Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки”

1. Вид та назва регуляторного акта.

Рішення виконавчого комітету від 29.05.2008 № 172  „Про затвердження Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки”.

2. Назва виконавця заходів з відстеження.

Головний спеціаліст з обліку житла виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Цілі прийняття акта.

Цілями запропонованого рішення є дотримання принципів державної регуляторної політики та механізму переведення жилих будинків і приміщень (квартир) у нежилі з метою відкриття об’єктів певного виду призначення, є обов’язковим для фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності у регулюванні правових відносин, що виникають у процесі розміщення об’єктів у житловому фонді міста, та регулює порядок підготовки документів для прийняття відповідного рішення виконавчого комітету міської ради.

4.  Строк виконання заходів з відстеження.

Строк виконання заходів – з  30.01.2014 по 30.01.2017 року.

5. Тип відстеження.

 Періодичне.

6. Методи одержання результатів  відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів відстеження, а також проводилося опитуванню мешканців будинків, де переводилися квартири у нежилі для ведення господарської, підприємницької та іншої діяльності.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних.

Для періодичного відстеження, використовувався статистичний метод одержання даних, відповідно до якого проведено аналіз щодо переведення квартир з житлового фонду у нежилі, де свідчить, що з прийняттям вищезазнаеного рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради власники приватизованого житла, в зв’язку з дефіцитом в нашому місті не жилих приміщень, які можна було б надати в оренду для здійснення підприємницької діяльності, а також дефіцит земельних ділянок, що можуть бути надані для заняття підприємницькою діяльністю стали більше переводити  жилі приміщення (квартири) житлового фонду у нежилі з недопущенням суперечень інтересам або обмежувань прав інших власників (користувачів) приміщень. Регуляторний акт надає можливість впорядкувати та спростувати процедуру переведення жилих приміщень (квартир) в нежитлові шляхом встановлення єдиних вимог до її проходження.

Протягом 2014-2016 років переведено 13 житлових квартир в нежилі.

8. Кількісні  та якісні значення показників результативності акта.

Якісні показники – прогнозований соціальний ефект.

Врегулювання порядку переводу житлових приміщень в нежитлові, прозорість дій влади, зменшення порушень законодавства в сфері містобудування. Спрощення процедури, скорочення термінів поліпшення бізнес-середовища міста, відкриття нових об’єктів соцкульпобуту, додаткові робочі місця.

Кількісні показники:

1) 13 переведених із житлового в нежитловий фонд приміщень (квартир);

2) місячний строк прийняття рішення про надання дозволу на переведення житлових приміщень до розряду нежитлових з моменту подання відповідних матеріалів;

3) прогнозоване зменшення кількості скарг мешканців житлових будинків на самовільне переобладнання квартир під офіси, магазини, тощо.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Дія регуляторного акта, а саме затверджене Положення про переведення жилих приміщень (квартир) житлового фонду у нежилі та навпаки, досягло поставлених цілей, відповідно до якого діє єдиний порядок переведення житлових приміщень до розряду нежитлових; спрощення процедури, визначення конкретних строків на документообіг у процесі переведення житлових приміщень до розряду нежитлових; упорядкування процедури, чітке визначення послідовних етапів переведення житлових приміщень до розряду нежитлових; недопущення обмеження інтересів інших громадян, які проживають у будинку, шляхом визначення уповноваженими органами можливості та доцільності переведення житлових приміщень до розряду нежитлових з урахуванням ряду факторів, у тому числі мотивованих заперечень власників суміжних квартир (приміщень); зменшення кількості конфліктних ситуацій з мешканцями прилеглих квартир та приміщень.

Строк виконання заходів періодичного відстеження результативності регуляторного акту буде проводитися раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності регуляторного акта – 30.01.2017 року.

Головний спеціаліст з обліку житла                                                     Н. Ковальчук

 Вложения: