Документ от 09.02.2017 г. Действующий

  Связанные документы

Связанные документы отсутствуют

  История документа

История отсутствует

Публикация документа

10.02.2017


УКРАЇНА
09.02.2017 м.Вараш
 
Базове відстеження результативності регуляторного акта рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 05 серпня 2016 року №151 «Про затвердження Положення про Порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг»

1.Вид та назва регуляторного акта, дата його прийняття та номер

Рішення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради від 05 серпня 2016 року №151 «Про затвердження Положення про Порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг».

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Відділ економіки виконавчого комітету Кузнецовської міської ради.

3. Цілі прийняття акта

Основними цілями розробки та прийняття даного регуляторного акта є:

-  приведення у відповідність режим роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг на території міста Вараш;

-  визначення порядку подання документів при встановленні режиму роботи та термінів отримання суб'єктами господарювання відповідного рішення;

-  дотримання правил торговельної діяльності та торговельного обслуговування, норм та вимог законодавства у сфері торгівлі, ресторанного господарства та послуг;

-  забезпечення захисту населення від шкідливого впливу шуму, що створюється під час роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг, в нічний час;

-  вдосконалення правового регулювання господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання.

4. Строк виконання заходів з відстеження

05.08.2016р. – 09.02.2017р.

5. Тип відстеження

Базове

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів обстеження.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, способи одержання даних

Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

1. Кількість суб'єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за погодженням режиму роботи об'єктів, осіб.

2. Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, щодо встановлення  за заявою власника зручного для населення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

3. Кількість скасованих рішень в результаті порушення вимог даного Положення.

4. Кількість порушень громадського порядку та тиші в місцях розташування об'єктів торгівлі, ресторанного господарства з цілодобовим або подовженим режимом роботи в порядку застосування ст.182 КУпАП (за даними міського відділу поліції).

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності:

1.Кількість суб'єктів господарювання, які звернулися до виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за погодженням режиму роботи об'єктів, осіб

3

2.Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, щодо встановлення  за заявою власника зручного для населення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

3

3.Кількість скасованих рішень в результаті порушення вимог даного Положення.

1

4.Кількість порушень громадського порядку та тиші в місцях розташування об'єктів торгівлі, ресторанного господарства з цілодобовим або подовженим режимом роботи в порядку застосування ст.182 КУпАП (за даними міського відділу поліції).

1

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Базове відстеження результативності на підставі вищевказаних методів, даних та показників результативності дає змогу оцінити ефективність правового регулювання господарських відносин між органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання та досягнення визначених цілей, відповідно до вимог Положення про Порядок встановлення режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг.

 

Начальник відділу економіки                                                                  Р.Ляскун

 Вложения: