Распечатать


ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Двадцять третя сесія

РІШЕННЯ

06.02.2018 м.Вараш №1026
 
Про внесення змін до установчих документів Кузнецовського міського комунального підприємства

  Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» право комунальної власності належить територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах. Тобто власником комунального підприємства виступає територіальна громада.

Частиною другою статті 78 Господарського кодексу України регламентовано, що орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади – і виконує його функції у межах, визначених цим кодексом та іншими законодавчими актами. А згідно з пунктом 30 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» створення підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади віднесено до компетенції місцевої ради (сільської, селищної, міської). Таким чином, оскільки саме рада утворює комунальне підприємство, можна зробити висновок, що комунальне підприємство входить до сфери її управління.

Разом з тим комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові (частина сьома ст. 78 ГК). Відповідно до пункту 10 частини четвертої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, віднесено до компетенції сільського, селищного, міського голови. Це означає, що комунальне підприємство віднесено до сфери управління сільського, селищного, міського голови, відповідно, голова (а не рада) є представником власника. Враховуючи колізію норм у законодавстві щодо встановлення уповноважених власником органів,  що  норма частини сьомої статті 78 ГК конфліктує з нормою частини другої цієї ж статті, та для взаємоконтролю призначень на посади, продовження контрактів директорів комунальних підприємств територіальної громади міста Вараш, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1. Внести  до установчих документів  Кузнецовського міського комунального підприємства наступні зміни, а саме:

- пункт 4.4. Статуту викласти в новій редакції:

«4.4. Управління поточною діяльністю Підприємства здійснюється директором, який призначається та звільняється з посади органом, до сфери управління якого входить підприємство – Вараською міською радою. На підставі рішення Вараської міської ради, з врахуванням норм Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міському голові доручається укласти контракт з директорм підприємства. Директор має право без довіреності виконувати дії від імені Підприємства, представляти його інтереси в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, судах у відносинах з юридичними чи фізичними особами. Умови оплати праці директора визначаються контрактом.».

2. Затвердити  вищезазначені  зміни  до  установчих документів Кузнецовського міського комунального підприємства, виклавши  статут підприємства в новій редакції.

3. Уповноважити  директора Кузнецовського міського комунального підприємства заповнити, підписати та подати всі необхідні документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів в установленому законом порядку.

            4.  Контроль за виконанням рішення покласти на  міського голову.

         

       Тзп міського голови                                                   І.Шумра