Зменшити населенню тариф на електроенергію просять у Вараші

Вараська міська рада направила звернення до Президента України, голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Асоціації міст України та народного депутата України Віктора М’ялика щодо необхідності зменшення тарифу на електроенергію для споживачів, що знаходяться у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій та внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» та Закону України «Про ринок електричної енергії».

Відповідний проект рішення депутати підтримали більшістю голосів 29 листопада, під час 37 сесії Вараської міської ради.

«Враховуючи постійне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги (в тому числі на електроенергію), з огляду на те, що надходження, отримані від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, спрямовуються до місцевих бюджетів не у повному обсязі, з метою недопущення зростання соціальної напруги у містах супутниках АЕС, депутати Вараської міської ради Рівненської області, просять Вас сприяти у зменшенні встановлених тарифів на електричну енергію для населення, яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій) та скористатися правом законодавчої ініціативи і подати до Верховної Ради України проект змін до Закону України «Про електроенергетику», Закону України «Про ринок електричної енергії», якими встановити тариф на електричну енергію для побутових споживачів (населення) у розмірі 50 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення та/або встановити такий тариф виключно для монофункціональних міст - супутників ядерних установок», - йдеться у тексті звернення.

Наразі дане звернення направлено на розгляд Президента України, голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, Асоціації міст України та народного депутата України В.М’ялика.

Відповідь буде опубліковано на веб-сайті Вараської міської ради.

ПОВНИЙ ТЕКСТ ЗВЕРНЕННЯ:

 

«Відповідно до статті 12 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» - населення територій, на яких розміщуються підприємства з видобування і переробки уранових руд, ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, має право на соціально-економічну компенсацію ризику від їх діяльності, у тому числі на пільги з оплати за спожиту електричну енергію для населення, яке постійно проживає в 30-кілометровій зоні атомних електростанцій. Відповідно до статті 17 Закону України «Про електроенергетику» - тариф на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, встановлюється у розмірі 70 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» - місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції готують пропозиції щодо видів, обсягів, джерел надання соціально-економічної компенсації ризику для населення, яке проживає в зонах спостереження.

Враховуючи постійне зростання тарифів на житлово-комунальні послуги (в тому числі на електроенергію), з огляду на те, що надходження, отримані від збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, спрямовуються до місцевих бюджетів (на територію яких поширюються відповідні зони спостереження платників збору) не у повному обсязі, з метою недопущення зростання соціальної напруги у містах супутниках АЕС, депутати Вараської міської ради Рівненської області, просять Вас сприяти у зменшенні встановлених тарифів на електричну енергію для населення (побутових споживачів), яке постійно проживає у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій) та скористатися правом законодавчої ініціативи і подати до Верховної Ради України проект змін до Закону України «Про електроенергетику», Закону України «Про ринок електричної енергії», якими встановити тариф на електричну енергію для побутових споживачів (населення), які постійно проживають у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій), у розмірі 50 відсотків діючого тарифу для відповідної групи населення та/або встановити такий тариф виключно для монофункціональних міст - супутників ядерних установок.

Враховуючи, що у новому Законі України "Про ринок електричної енергії" відсутній встановлений Законом України «Про електроенергетику» пільговий тариф на електроенергію для непобутових споживачів, що знаходяться у 30-кілометровій зоні ядерних установок (атомних електростанцій), зважаючи на думку населення, керівників підприємств та підприємців міста Вараш, як монофункціонального міста - супутника Рівненської атомної електростанції, а також враховуючи недосконалість статті 17 Закону України «Про електроенергетику», як діючої правової норми, депутати Вараської міської ради Рівненської області вважають, що вказана стаття в чинній редакції містить диспропорційну складову, що проявляється у незастосуванні вказаного пільгового тарифу (знижки) при купівлі електричної енергії непобутовими споживачами - юридичними особами (підприємствами, підприємцями та об'єднаннями громадян), які постійно працюють в монофункціональних містах – супутниках ядерних установок (атомних електростанцій).

Враховуючи, що монофункціональні міста - супутники атомних електростанцій, знаходяться в безпосередній близькості до ядерних установок, що суттєво знижує їх інвестиційну привабливість та створюються потенційні ризики для суб'єктів господарювання всіх форм власності, депутати Вараської міської ради Рівненської області, просять Вашого сприяння у внесенні змін до Закону України «Про електроенергетику» та Закону України "Про ринок електричної енергії", якими передбачити можливість встановлення пільгових тарифів на електричну енергію для непобутових споживачів (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) в монофункціональних містах-супутниках ядерних установок (атомних електростанцій).

Підсумовуючи вищенаведене, керуючись положеннями розділу XI та ст. 93 Конституції України,статтями 25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", просимо Вас: 1. Підготувати та внести (подати) до Верховної Ради України проект змін до Закону України «Про електроенергетику» та Закону України «Про ринок електричної енергії», якими встановитирозмір діючого пільгового тарифу на електроенергію для побутових споживачів, які постійно проживають у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій на рівні 50 відсотків. 2. Підготувати та внести (подати) до Верховної Ради України проект змін до Закону України «Про електроенергетику» та Закону України "Про ринок електричної енергії", якими передбачити встановлення пільгових тарифів на електричну енергію для непобутових споживачів (юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та інших суб'єктів господарювання, в тому числі обслуговуючих кооперативів) в монофункціональних містах – супутниках ядерних установок (атомних електростанцій) на рівні 50 відсотків».