До уваги керівників підприємств, установ, організацій, голів профспілкових організацій та представників трудових колективів

Особливо важливою формою регулювання соціально-трудових відносин між працівниками і роботодавцем є колективний договір підприємства, організації, установи, укладення якого передбачено Законами України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Кодексом законів про працю України, ст.65 Господарського кодексу та іншими нормативно-правовими актами.

 

Соціальна значущість колективного договору полягає в тому, що цей нормативно-правовий документ забезпечує регулювання трудових відносин у сфері застосування найманої праці і укладається на локальному (виробничому) рівні з метою узгодження інтересів найманих працівників і власника або уповноваженого ним органу.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції. У колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, визначених  ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди».

Згідно з нормами законодавства рекомендуємо під час ведення колективних переговорів ініціювати включення до колективних договорів положень щодо:

- додаткового соціального захисту ветеранів праці та людей похилого віку, малозабезпечених та інших вразливих категорій осіб (ЗУ «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», п. 2.90 Генеральної угоди);

- забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ст.18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

- охорони праці, соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу (Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДуна 2014-2018, затверджена Законом України від  20.10.2014 року №1708-VII).

Водночас, звертаємо увагу сторін соціального діалогу, що ухилення осіб, які представляють роботодавця, профспілкову організацію або інший уповноважений трудовим колективом орган від участі в переговорах щодо укладення, зміни чи доповнення колективного договору тягне за собою дисциплінарну та адміністративну відповідальність.

З питань розробки, укладення та повідомної реєстрації колективного договору звертайтеся у відділ праці управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Кузнецовської міської ради за адресою: м-н Будівельників 1, каб.8,  тел. 2-38-15.