Щодо охоронних зон електричних мереж

КП «Міські електричні мережі» звертає Вашу увагу на те, що потрібно дотримуватись Правил охорони електричних мереж, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року за № 209 (далі - Правила).

 

Згідно з пунктом 1 Правил (209-97) Правила запроваджуються з метою забезпечення збереження електричних мереж, створення належних умов їх експлуатації  та  запобігання  нещасним випадкам  від впливу електричного струму і використовуються у разі проектування,  будівництва та експлуатації  електричних  мереж,  а також  під  час виконання  робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж. Електричними мережами, які підлягають охороні згідно з Правилами, вважаються трансформаторні підстанції, розподільні пункти і пристрої, струмопроводи, повітряні лінії електропередачі, підземні і підводні кабельні лінії електропередачі та споруди, які до них належать.

Згідно з пунктом 2 Правил (209-97) Для  створення  нормальних умов експлуатації електричних мереж, забезпечення їх збереження та дотримання вимог техніки безпеки здійснюються такі заходи:

-  відводяться земельні ділянки;

-  встановлюються охоронні зони;

-  визначаються мінімально допустимі відстані;

-  прокладаються просіки у лісових,  садових, паркових та інших багаторічних насадженнях.

Згідно з пунктом 4 Правил (209-97) На період будівництва та експлуатації електричних  мереж земельні ділянки надаються забудовникам відповідно до Земельного кодексу України.

У межах охоронних зон землі у їх власників та користувачів не вилучаються, а використовуються з обмеженнями, передбаченими цими Правилами.

Підприємства, установи, організації та громадяни, яким надано у власність, постійне або тимчасове користування земельні ділянки, де знаходяться  об'єкти  електричних  мереж,  зобов'язані  вживати належних заходів до збереження зазначених об'єктів.

КП «МЕМ» здійснює ліцензовану діяльність на території міста Вараш та села Ст.Рафалівка по вул. Шевченка, Підгірна, Центральна2, де проходять електричні мережі підприємства напругою 0,4 кВ та 10 кВ, які виконанні кабельними та повітряними лініями. Також по місту розташовані трансформаторні підстанції напругою 10/0,4 кВ.

Згідно з пунктом 5 Правил (209-97) Охоронні зони електричних мереж встановлюються:

- уздовж повітряних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань:

(для повітряних ліній напругою)

2 метри - до 1 кВ

10 метрів - до 20 кВ

-за периметром трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв- на відстані 3 метрів від огорожі або споруди;

-уздовж підземних кабельних ліній електропередачі - у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх кабелів на відстань 1 метра;

- уздовж підземних кабельних ліній електропередачі до 1 кВ, прокладених у містах під тротуарами,у вигляді земельної ділянки, обмеженої вертикальними площинами від крайніх кабелів на відстань 0,6 метра у напрямку будинків і споруд та на відстань 1 метра у напрямку проїжджої частини вулиці;

Згідно з пунктом 8 Правил (209-97) Забороняється в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв виконувати будь-які дії, що можуть порушити нормальну роботу електричних мереж, спричинити їх пошкодження або нещасні випадки, а саме:

- перебувати стороннім особам на території і в приміщеннях трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, відчиняти двері і люки цих споруд, здійснювати самовільне переключення електричних  апаратів  та підмикання до електричних
мереж;

- будувати житлові, громадські та дачні будинки;

- влаштовувати будь-які звалища;

-складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали;

- розпалювати вогнища;

-розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних матеріалів;

-накидати на струмопровідні частини об'єктів електричних мережі наближати  до  них сторонні предмети, підніматися на опори повітряних ліній електропередачі, електрообладнання трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, демонтувати їх елементи;

- саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок;

- влаштовувати спортивні майданчики для ігор,  стадіони, ринки, зупинки громадського   транспорту,  проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт;

- запускати спортивні моделі літальних апаратів, повітряних зміїв;

- здійснювати зупинки усіх видів транспорту (крім залізничного) в охоронних зонах повітряних ліній електропередачі напругою 330 кВ і вище;

- виконувати роботи із застосуванням ударних механізмів, скидати вантажі масою понад 5 тонн, скидати і зливати їдкі і ті, що спричиняють корозію, речовини, пально-мастильні матеріали (в охоронних зонах підземних кабельних ліній електропередачі);

- кидати якорі, проходити із закинутими якорями, ланцюгами, лотами, волокушами і ралами  (в охоронних  зонах підводних кабельних ліній електропередачі).

Згідно з пунктом 9 Правил (209-97)У  межах  охоронних  зон  повітряних  і  кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без  письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється:

- будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесеннябудівель і споруд;

- здійснення усіх видів гірничих, вантажно-розвантажувальних, землечерпальних,  підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур;

- проїзд в охоронних зонах повітряних ліній електропередачімашин, механізмівзагальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра;

- виконання земляних робіт на глибині понад 0,3 метра, а наорних землях - на глибині понад 0,45 метра, а також розрівнювання ґрунту (в охоронних зонах підземних кабельнихліній електропередачі);

- риболовля, збирання рослин, влаштування водопою, заготівля льоду (в охоронних зонах підводних кабельних  ліній електропередачі).         

Згідно з пунктом 11 Правил (209-97) Енергопідприємства  видають письмові  дозволи на використання охоронних зон підприємствам і приватним особам, які виконують:

- підривні роботи - тільки після  надання  енергопідприємству матеріалів, передбачених Єдиними правилами безпеки під час проведення підривних робіт, затвердженими Державним комітетом України по нагляду за охороною праці;

- роботи, пов'язані з переобладнанням електричних мереж або захистом їх від  пошкоджень - за умови виконання цих робіт за рахунок коштів підприємств або приватних осіб, що здійснюють переобладнання;

- будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію будинків та споруд поблизу  електричних  мереж  -  за умови наявності у проектно-кошторисній   документації   заходів   щодо    збереження електричних мереж;

- будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію об'єктів, що можуть бути джерелом забруднення або корозії електричних мереж, - за умови наявності  у  проектно-кошторисній документації заходів запобігання забрудненню і корозії.

Згідно з пунктом 11 Енергопідприємства для забезпечення збереження електричних мереж:
-  видають дозвіл на  виконання  робіт в охоронних зонах у разі подання заявки не пізніше ніж за 10 діб до початку робіт за  умови дотримання зазначених вище умов;

Згідно з пунктом 11 Правил (209-97) Місцеві органи виконавчої  влади сприяють енергопідприємствам у роботі із збереження електричних мереж, запобігання аваріям   і ліквідації їх наслідків у діючих електромережах, а також у забезпеченні виконання  Правил  всіма юридичними та фізичними особами.

 Згідно з пунктом 11 Правил (209-97) Контроль за виконанням Правил здійснюється енергопідприємствами.

Енергопідприємства мають право припиняти або обмежувати електропостачання споживачів, що порушили Правила.

Відновлення електропостачання здійснюється після усунення порушень та відшкодування підприємствам, які експлуатують електричні мережі, заподіяних матеріальних втрат, а також вартості робіт з ввімкнення до електромережі згідно з укладеними договорами.

КП «Міські електричні мережі» звертає, Вашу увагу на те, що мешканці села Ст.Рафалівка по вул. Садова порушили низку пунктів Правил охорони електричних мереж. Зокрема проводили роботи без отримання дозволу підприємства в охоронних зонах ПЛ-0,4 кВ Л1 «Садова» та ПЛ-10 кВ Л1 «ТП-22», встановили загородження безпосередньо під ПЛ - 0,4 кВ Л1 «Садова», що унеможливлює здійснення технічного обслуговування, та вільний доступ до електричних мереж.

Самовільно перенесли вул. Садова під ПЛ-10 кВ Л1, Л2 «ТП-22», тим самим порушили ПУЕ п.2.5.46, де вказано, що мінімальна відстань від крайнього невідхиленого проводу до брівки земельного полотна дороги становить – 10 м.

Охоронна зона ПЛ-10 кВ Л1, Л2 «ТП-22» встановлюється у вигляді земельної ділянки та повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів на 10 м. Тим самим порушили: п.8 Правил, що забороняє: здійснювати будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, знесеннябудівель і споруд; влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов'язані з великим скупченням людей, не зайнятих виконанням дозволених у встановленому порядку робіт. Порушили п.9 Правил, де у межах  охоронних  зон  повітряних  і  кабельних  ліній у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд.

Також підприємство повідомляє, що у зв’язку з частковим обмеження доступу до ПЛ-0,4 кВ Л1 «Садова», а в деяких випадках, на певних ділянках лінії, відсутністю доступу до лінії проведення технічного обслуговування та час усунення аварійних ситуацій пов’язаних з припиненням подачі напруги буде значно збільшений. Це значно зменшить надійність електропостачання споживачів по даній вулиці та збільшить час відключень лінії від напруги. Особливо це стосується зимового періоду, де спостерігається значне обледеніння проводів ліній електропередач та їх обривів.

Адміністрація КП «Міські електричні мережі»