Соціально-економічне становище міста Вараш у січні–липні 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в місті, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 42,5 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення зросла на 88 осіб.

 

Порівняно із січнем–червнем 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 14 осіб.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила 236 осіб, померлих – 114 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості міста, на кінець липня 2018р. становила 448 осіб. У загальній кількості безробітних 67,4% – жінки, 47,5% – молодь у віці до 35 років, 25,4% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2018р. становила 53. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 8 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2018р. становив 2119 грн, що дорівнює 56,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IІ кварталі 2018р. становила 13724 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 3,7 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з ІI кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 27,2%.

Розмір заробітної плати по місту у IІ кварталі 2018р. в 1,9 раза, або на 6486 грн, перевищив середньообласний рівень (7238 грн).

 

Соціальний захист

У січні–липні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 547 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні–липні 2018р. склала 64,6 тис.грн, а середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2018р. становив 135,3 грн.

Крім того, 5 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 17,7 тис.грн.

У січні–липні 2018р.населенням міста сплачено за житлово-комунальні послуги 22,6 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 22,8 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 99,3%.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–липні 2018р. в місті обліковано 194 кримінальні правопорушення, що на 31% менше, ніж у січні–липні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органамикримінальних проявів 61– тяжкий та особливо тяжкий (на 33% менше, ніж у січні–липні 2017р.).

За цей період виявлено 47 осіб, які вчинили злочини.

 

Капітальні інвестиції

У січні–червні 2018р. у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 22,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,9% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 523,4 грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У січні–липні 2018р. підприємствами міста виконано будівельнихробіт на суму 392,4 млн.грн, що становить 38,2% загальнообласного обсягу.

У січні–червні 2018р. в місті прийнято в експлуатацію 501 м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що становить 2,2% обсягу відповідного періоду попереднього року.

Частка міста в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 0,4%.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–червні 2018р. експорт товарів становив 277,4 тис.дол. США, імпорт – 44,2 тис.дол. Порівняно з відповідним періодом 2017р. експорт збільшився в 1,8 раза, імпорт скоротився на 81,9%. Позитивне сальдо становило 233,2 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі.

У товарній структурі експорту переважали продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Японію, Німеччину, США.

Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту, крім залізничного.