До уваги громадян, які належать до пільгових категорій!

Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014 р. №76-VIIIвнесено зміни до ряду  Законів України в частині надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, на придбання твердого палива, скрапленого газу з урахуванням рівня доходів сім’ї пільговика (якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу). Ці зміни набрали чинність з 1 липня 2015 року.

Залишено без змін порядок надання пільг таким категоріям громадян:
* Інвалідам війни
* Учасникам бойових дій
* Інвалідам армії
* Реабілітованим громадянам
* Ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, їх вдовам
* Громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2 категорій

З урахуванням доходів сім’ї  пільговика  надаються пільги таким категоріям:

* багатодітним сім’ям;
* учасникам  війни та особам,  на  яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів   війни,   гарантії   їх   соціального   захисту";     
* дітям війни;
* сім’ям, які мають дитину – інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

Членами сім’ї пільговика під час підтвердження права на пільги з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування відповідно до Закону України ”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” вважаються: дружина (чоловік); неповнолітні діти (до 18 років); батько, мати дитини – пільговика.

Необхідно звернути увагу, що розмір  знижки по  оплаті за послуги (25%, 50%) залишається незмінним,  але визначається  право особи на пільги.   

      У 2016 році величина доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 1930  грн. Якщо середньомісячний сукупний дохід  сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує зазначену величину, то особа має право на пільги.
      Постановою Кабінету Міністрів України  від 04.06.15 № 389 затверджено  "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї ".
Даний Порядок визначає  види  доходів пільговика та членів його сім'ї, які враховуються  при визначенні права пільговика на отримання пільг. Отже, до сукупного доходу сім’ї пільговика включаються  нараховані :
1) пенсія;
2) заробітна плата;
3) грошове забезпечення;
4) стипендія;
5) соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
6) доходи від підприємницької діяльності;
7) допомога по безробіттю та інші виплати, що здійснюються фондами соціального страхування.

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, на яких згідно із законодавчими актами, поширюються пільги: дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.

Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, визначені Порядком (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за встановленою формою, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.

Управління  соціального захисту населення визначає середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу та визначає право особи  на пільги.  Після цього подають  списки осіб, які мають право на пільги, організаціям, що надають  житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, а також надають  в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу.
Підприємства-постачальники житлово-комунальних, телекомунікаційних послуг   надають протягом дванадцяти місяців пільги особам, зазначеним у списках.
У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1930 грн.), управління праці інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг.
У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до управління праці для визначення права на отримання пільг з місяця звернення, при цьому подати декларацію про доходи свої та членів сім’ї за попередні шість місяців.

Органи  соціального захисту населення мають право робити запити та  отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від пільговиків.
Надання пільг припиняється:
- якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
- за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу органу соціального захисту населення.

Звертаємо увагу, що  ті громадяни,  яким не визначено право на отримання пільг з урахуванням доходу сім`ї,  можуть звернутись до управління праці  за призначенням житлової субсидії.

 

            Начальник управління                                                    Т.Сич