Соціально-економічне становище міста Вараш у січні 2019 року

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в місті, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 42,4 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 51 особу. 

Порівняно із 2017р. обсяг природного приросту зменшився на 82 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 423 особи, померлих – 257 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості міста, на кінець січня 2019р. становила 466 осіб. У загальній кількості безробітних 67,6% – жінки, 47,9% – молодь у віці до 35 років, 23,2% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 41. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 11 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2615 грн, що дорівнює 62,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 20108 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 5,4 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. 3723 грн).

Порівняно з ІV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 43,7%.

Розмір заробітної плати по місту у IV кварталі 2018р.у 2,4 раза, або на 11787 грн, перевищив середньообласний рівень (8321 грн).

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 8 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні2019р. склала 9,7 тис.грн, а середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство становив 1212,5 грн.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 122,5 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 1,8% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 2,8 тис.грн капітальних інвестицій.

Будівництво

У січні 2019р. підприємствами міста вироблено будівельної продукції на суму 13,6 млн.грн, що становить 19% загальнообласного обсягу.

У 2018р. в місті прийнято в експлуатацію 6,6 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що становить 27,9% обсягу 2017р.

Частка міста в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 2,1%.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 954 тис.дол. США, імпорт – 198,8 тис.дол. Порівняно з 2017р. експорт збільшився на 46,9%, імпорт скоротився на 49,6%. Позитивне сальдо становило 755,2 тис.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі.

У товарній структурі експорту переважали продукти рослинного походження, деревина і вироби з деревини.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Німеччину, США, Корею.

Основу товарної структури імпорту складали засоби наземного транспорту, крім залізничного.