Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

ЗАЯВА

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

 

Детального плану території

вулиці Паркової та рекреаційної зони активного відпочинку населення обмеженої вул. Парковою та р. Стир у м. Вараш.

 

 

1 Замовник Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради
2 Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану м. Вараш, формує планувальну структуру, параметри рекреаційної зони активного відпочинку та змішаної індивідуальної і багатоквартирної житлової забудови, житлових вулиць та проїздів, встановлює лінії регулювання забудови, виявляє планувальні обмеження використання території згідно з державними будівельними та санітарними нормами, визначає містобудівні умов та обмеження з врахуванням інвестиційних намірів наступного освоєння території, обґрунтовує формування нових земельних ділянок та визначає їх цільове призначення.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.

3 Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. В детальному плані території визначаються параметри рекреаційної зони активного відпочинку та містобудівні умови та обмеження будівництва змішаної індивідуальної і багатоквартирної житлової забудови, житлових вулиць та проїздів, встановлює лінії регулювання забудови. До перспективної забудови належать також проектовані автостоянки за межами дворової території.
4 Ймовірні наслідки: Будівництво змішаної індивідуальної і багатоквартирної житлової забудови.
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення а) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану території суттєвих наслідків та ризиків від реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.
б) для територій з природоохоронним статусом б) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану територій з природоохоронним статусом. Житлова забудова планується за межами водоохоронної зони р. Стир. В межах водоохоронної зони річки передбачено облаштування рекреаційної зони активного відпочинку.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в) зважаючи на географічне положення міста Вараш транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.
5 Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території  не буде затверджено Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це унеможливить облаштування рекреаційної зони активного відпочинку для мешканців міста, спорудження спортивних споруд, облаштування вулиць та проїздів. Буде унеможливлено визначення ділянок придатних для відведення під житлове будівництво та виділення ділянок у межах санітарних зон для будівництва автостоянок. Є доцільним та оптимальним варіантом надати містобудівні умови, які відповідатимуть нормативним вимогам щодо розташування рекреаційної зони активного відпочинку, а також житлової індивідуальна і багатоквартирної забудова. Облаштувати благоустрій рекреаційної зони за кошти інвестора.
6 Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Дослідження не передбачуються.

 

7 Заходи які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування У м. Вараш проводиться моніторинг за впливом на довкілля, інженерними мережами, комплексним озелененням та благоустроєм.
8 Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Звіт про стратегічну екологічну оцінку має бути сформований у розділі “Охорона навколишнього природного середовища” згідно ч. 3 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і відповідати вимогам ч. 2 ст. 11. Заява “Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки” за наявності ДПТ оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника varash.rv.gov.ua, з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій від громадськості.
9 Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту “ Детального плану території вулиці Паркової та рекреаційної зони активного відпочинку населення обмеженої вул. Парковою та р. Стир у м. Вараш подаються в управління містобудування, архітектури та капітального будівництва Виконавчого комітету Вараської міської ради, що знаходиться за адресою: майдан Незалежності.1, м. Вараш, 34400. тел.(03636)2-47-43, або на електорнну пошту управління: ypr_makb@ukr.net.

Зауваження і пропозиції подаються на протязі 15 днів з дня оприлюднення заяви (відповідно до п.5 та п.6 ст. 10 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”.