Соціально-економічне становище міста Вараш у січні-липні 2019 року

Населення

Чисельність наявного населення в місті, за оцінкою, на 1 липня 2019 р. становила 42,4 тис. осіб.

Упродовж січня-червня 2019 р. чисельність населення зросла на 42 особи.

Порівняно із січнем-червнем 2018р. обсяг природного приросту зменшився на 63 особи.

Кількість живонароджених у січні-червні 2019р. становила 192 особи, померлих – 133 особи.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, за адміністративними даними Рівненського обласного центру зайнятості, на кінець липня 2019 р. становила 436 осіб. У загальній кількості безробітних 72% – жінки, 44,3% – молодь у віці до 35 років, 23,4% – особи, які проживають у сільській місцевості.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, на кінець липня 2019 р. становила 44. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 10 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2019 р. становив 2623 грн, що дорівнює 62,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у II кварталі 2019 р. становила 17 190 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 4,1 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4 173 грн).

Порівняно з II кварталом 2018 р. рівень заробітної плати збільшився на 25,3%.

Розмір заробітної плати по місту у II кварталі 2019 р. у 2 рази, або на 8522 грн, перевищив середньообласний рівень (8668 грн).

Соціальний захист

У січні–липні 2019 р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 542 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні-липні 2019 р. склала 151,6 тис.грн, а середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у липні 2019 р. становив 290 грн.

Крім того, 3 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 11,7 тис.грн.

 

Капітальні інвестиції

У січні-червні 2019 р. у розвиток економіки міста суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 19,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,7% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 442,9 грн капітальних інвестицій.

Будівництво

У січні-липні 2019 р. підприємствами міста вироблено будівельної продукції на суму 231,3 млн.грн, що становить 21,1% загальнообласного обсягу.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні-червні 2019 р. експорт товарів становив 393,6 тис.дол. США, імпорт – 411,4 тис.дол. Порівняно з січнем–червнем 2018р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 41,8% і у 7,1 раза.

Негативне сальдо становило 17,8 тис.дол.