О Г О Л О Ш Е Н Н Я про проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Кузнецовськ

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

про проведення конкурсу з визначення автомобільного перевізника

на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в місті Кузнецовськ

 Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради оголошує конкурс з визначення автомобільного перевізника на маршрутах № 1, 2, 3, 4, 4А, 5.

1. Організатор: виконавчий комітет Кузнецовської міської ради.

 2.Найменування та характеристика об’єкта конкурсу

 Маршрут № 1

 Автостанція - Собор – Автостанція

 Графік руху: щоденно з 7.00 год. до 21.00 год. з інтервалом руху 25 хвилин.

 

Маршрут № 2

Автостанція – мкр-н Ювілейний – Автостанція

 Графік руху: щоденно з 7.00 год. до 21.00 год. з інтервалом руху 25 хвилин.

 

Маршрут № 3 

Автостанція – Собор – Хлібозавод – Автостанція

 Графік руху: щоденно з 7.00 год. до 21.00 год. з інтервалом руху 25 хвилин.

 

Маршрут № 4 

Собор – УКБ РАЕС – Собор

 Графік руху: понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця з 7,00 год. до 21.00 год. з інтервалом руху 40 хвилин.

 

Маршрут № 4А

Автостанція – Собор – Автостанція

 Графік руху: щоденно з 7.00 год. до 16.00 год. з інтервалом руху 15 хвилин.

 

Маршрут № 5 

Теплиці – вул. Меслибницька – Теплиці

 Графік руху: щоденно з 7.00 год. до 21.00 год. з інтервалом руху 30 хвилин.

Дні здійснення маршрутів: щоденно.

 Вимоги щодо класу, комфортності, пасажиромісткості автобусів: класи А, В, І, ІІ; комфортність.

3. Умови конкурсу:

-       наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю (категорія, пасажиромісткість, наявність багажних відділень, додаткового обладнання);

-       наявність, характеристика та кількість резерву автобусів для заміни рухомого складу в разі виходу техніки з ладу;

-       наявність не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

-       строк експлуатації автобусів не більше 8 років (рік виготовлення, строк фактичної експлуатації);

-       наявність сертифіката відповідності послуг з перевезення пасажирів автобусами ліцензійним умовам;

-       наявність та характеристика виробничої бази;

-       умови підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу та забезпечувати їх зберігання відповідно до
вимог статті 21 цього Закону «Про автомобільний транспорт»;

-       умови контролю технічного стану транспортних засобів перед виїздом;

-       умови виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

-       досвід роботи перевізника-претендента;

-       наявність та тяжкість порушень безпеки дорожнього руху, транспортного законодавства, ліцензійних умов;

-       якість роботи автомобільного перевізника на даному маршруті (у разі обслуговування на умовах договору, укладеного на підставі попереднього конкурсу;

-       інвестиційний розвиток суб’єкта господарювання та соціальний ефект від його діяльності;

-       умови контролю за станом здоров'я водіїв;

-       умови праці та відпочинку водіїв згідно з вимогами законодавства;

-       умови забезпечення проведення стажування та інструктажу водіїв у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері
транспорту;

-       умови забезпечення безпеку дорожнього руху;

-       умови забезпечення водіїв відповідною документацією на перевезення
пасажирів;

-       організувати проведення періодичного навчання водіїв методам
надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних
пригод.


Додаткові умови:

-       інвестиційний проект-зобов'язання щодо оновлення парку автобусів на маршрутах на період до 2020 із заміною ТЗ на екологічно чистий транспорт (електроавтобуси).

До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які:

-       визнані банкрутами або щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

-       подали до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

-       не відповідають вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»;

-       не мають достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов’язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення;

-       мають несплачені штрафні санкції або водії якого мають несплачені штрафи про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу);

-       пропонують використовувати автобуси, переобладнані з вантажних автомобілів;

-       подали конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим
та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених
частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний
транспорт».

 4. Прийняття документів на конкурс.

Для участі у конкурсі автомобільний перевізник подає заяву визначеної форми і такі документи:

-      нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезень пасажирів (може подаватися в одному примірнику, якщо перевізник-претендент бере участь у кількох конкурсах, які проводяться на одному засіданні);

-      перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою «з місцем водія/без місця водія», VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу);

-      копії ліцензійних карток на кожний автобус, який пропонується до використання на автобусному маршруті;

-      документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;

-      копії свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або тимчасових реєстраційних талонів автобусів, що пропонуються до використання на маршруті;

-      копію документа, що підтверджує проведення процедури санації (за умови проведення санації);

-      перелік транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті, або письмова інформація про їх відсутність;

-      анкету за формою, визначеною згідно з додатком Регламенту проведення конкурсу (в якій передбачаються питання, що будуть враховані під час перевірки достовірності відомостей, що містяться у документах для участі у конкурсі, та під час підрахунків за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів);

-      копію штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма №1 ДФ) за останні повні два квартали.

Документи для участі у конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи подаються у двох закритих конвертах («№1», «№2»).

Крім зазначених документів перевізник-претендент подає конкурсні пропозиції, які включають: інвестиційний проект - зобов’язання щодо оновлення парку автобусів (обов’язково в разі невідповідності транспортних засобів умовам конкурсу); дані про рівень тарифів (або вартості проїзду), зниження вартості проїзду для окремих груп пасажирів; відомості про додаткові сервісні послуги пасажирам під час перевезення; інші документи, що на думку перевізника-претендента можуть мати значення під час конкурсу (за бажанням перевізника-претендента).

 5. Порядок одержання необхідної інформації щодо об′єкта конкурсу.

Форму анкети, яку заповнюють автомобільні перевізники та інші документи для участі у конкурсі можна отримати у виконавчому комітету Кузнецовської міської ради (відділ економіки каб. 212).

Документи на конкурс подаються за адресою м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1, каб. 212  понеділок – четвер з 08.00 год. до 17.15 год. та п’ятниця з 08.00 год. до 16.00 год., обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год. 

 6. Термін подачі документів: з 13.08.2015 року до 14.09.2015 року.

 7. Засідання конкурсного комітету відбудеться о 10.00 год. 29.09.2015 року за адресою: м. Кузнецовськ, майдан Незалежності, 1 в «малій» залі засідань 3-й поверх. Телефон для довідок: (03636) 2-10-08, тел./факс 2-10-08.

 8. Плата за участь у конкурсі: 2 170,0 грн.

 9. За додатковою інформацією щодо конкурсу звертатись у виконавчий комітет Кузнецовської міської ради (відділ економіки каб. 205, 212), а також ознайомитись із текстом Регламенту проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Кузнецовськ можна на офіційному веб-сайті Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету http://www.kuznetsovsk-rada.gov.ua/normaktu.aspx?id=7944.