Конкурс з визначення забудовника для завершення будівництва

     20 вересня 2016 року о 14 годині в приміщенні виконавчого комітету Кузнецовської міської ради (3 поверх,зелена зала) відбудеться конкурс з визначення забудовника для завершення будівництва об’єкта «Будівництво 9-ти поверхового 104-х квартирного житлового будинку з вбудовано - прибудованими приміщеннями у м-ні Будівельників, м.Кузнецовськ». Документи для участі в конкурсі приймаються до 05 вересня 2016 року включно.


     Для участі в конкурсі претенденти надсилають поштою цінним листом (з описом, вкладення) або доставляють нарочно з відміткою про отримання на адресу конкурсної  комісії конкурсну документацію в непрозорому запечатаному конверті, скріпленому печаткою учасника конкурсу. На цьому конверті крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об'єкта і дати проведення конкурсу.
     У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
До підтвердних документів, поданих на конкурс належать:
2.3.1. Заява про участь у конкурсі за встановленою формою (додаток 1)
2.3.2.Копії установчих документів учасника конкурсу, довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ, витяг та виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; баланс (форма № 1) за рік та  останній звітний період , звіт про фінансові результати (форма № 2) за  рік та  останній звітний період, копія декларації про прибуток на останню звітну дату з відміткою податкової інспекції, розшифровка надходжень грошових коштів за останні 12 місяців на поточні рахунки та в касу підприємства, розшифровки дебіторів та кредиторів (в розрізі основних контрагентів, сума по кожному з яких складає 10% і більше  від суми відповідної заборгованості) із зазначенням назви дебітора (кредитора), суми заборгованості, дати її виникнення та погашення, розшифровка основних засобів, розшифровка позабалансових зобов’язань.
     Довідку з банку про наявність та розміри заборгованості за кредитом та процентами із зазначенням: характеру заборгованості (строкова, пролонгована, прострочена), строки погашення за кредитним договором, вид забезпечення; копії кредитного договору та договору забезпечення у разі наявності заборгованості в банку .
2.3.3. Документи, що підтверджують право на виконання будівельних робіт; Довідки з  фіскальної служби України , Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування щодо відсутності заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), Лист від КБУ, місцевої влади , «Асоціації будівельників м.Кузнецовськ» та інших, щодо ділової репутації;
2.3.4. Пропозиції учасника щодо виконання наступних умов конкурсу:
2.3.4.1. Графік виконання робіт на будівництві та Гарантійний лист щодо  фінансування переможцем конкурсу в повному обсязі витрат на оформлення та переоформлення всієї необхідної документації;
2.3 .4.2. Умови  забезпечення 27-ми позичальників-інвесторів квартирами.
2.3.5. Документ, що підтверджує право уповноваженої особи представляти інтереси забудовника на конкурсі та засвідчувати своїм підписом документи, що стосуються конкурсу.
За рішенням конкурсної комісії до заяви можуть додаватись й інші дані.

Вимоги до учасників конкурсу:
• бути юридичною особою, резидентом України, мати відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом;
•   здійснювати господарську (підприємницьку) діяльність більше одного року до дати подачі пакету документів на конкурс , мати за цей період фінансову звітність та відповідні фінансові результати за нею;
• мати стабільний рівень доходів, вести беззбиткову діяльність, спроможний фінансувати  повний будівельний цикл від проекту до введення в експлуатацію і реалізації  об’єкту;
•  наявність відповідної матеріальної бази (техніки, обладнання) та кваліфікованого персоналу;
•  бути особою, що не притягалася до кримінальної відповідальності за:
- злочини проти власності чи господарської діяльності,
- злочини у сфері обігу наркотичних засобів,
- злочини у сфері службової діяльності,
-злочинне використання електронно – обчислювальних машин, комп’ютерних систем та мереж,
- злочинів, спрямованих проти життя та здоров’я особи,
- інших тяжких злочинів;
• наявність успішного досвіду роботи на ринку будівництва. Наявність позитивної ділової репутації.
•  не визнаний у встановленому порядку банкрутом та стосовно нього не розпочато ліквідаційну процедуру;
• не мати  заборгованості з виплати заробітної плати, сплати податків і зборів (обов'язкових платежів).
1.10 Учасником конкурсу не може бути особа, яка:
- визнана банкрутом або у відношенні якої порушена справа про банкрутство;
- знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації;
- майно якої (або значна його частина, що впливає на можливість виконання умов конкурсу) знаходиться в податковій заставі або під арештам, або має інші обтяження; 
- має заборгованості перед бюджетами будь-яких рівнів зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
-  фінансовий стан учасника конкурсу не відповідає вимогам цього Порядку, веде збиткову діяльність;
- наявна інформація щодо неналежного виконання учасником конкурсу зобов’язань за раніше укладеними договорами по будівництву, що призвело до порушення строків виконання даних зобов’язань та несвоєчасного введення об’єкту в експлуатацію ;

Місцезнаходження комісії:
Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради
Голова комісії, керуючий справами виконавчого комітету Кузнецовської міської ради- Міцюк Віктор Васильович (тел.2-20-42), каб.
Секретар комісії, начальник відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Кузнецовської міської ради – Колесінська Наталія Петрівна (тел. 3-33-01), каб.315

 

 

Вкладення:
Скачати цей файл (zajavabud.doc)zajavabud.doc