Документ № 1607 от 24.06.2019 г. Действующий

  Связанные документы

  История документа

История отсутствует

Публикация документа

24.06.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Сьоме скликання

Проект РІШЕННЯ

24.06.2019 №1607
 
Про внесення змін до бюджету м. Вараш на 2019 рік

Керуючись п.23 ч.1 ст.26, ст.63, ст.64, ст.66, п.9 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч.5 ст.23, ч.5 ст.75, ч.7 ст.78 Бюджетного кодексу України, беручи до уваги пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів, Вараська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

Внести зміни до рішення Вараської міської ради від 21.12.2018 №1371 «Про бюджет м.Вараш на 2019 рік» зі змінами, внесеними рішенням міської ради від 29.05.2019р. №1402, а саме:

1. Збільшити доходи загального фонду бюджету міста на 2019 рік на суму 1 000 000 грн (додаток 1) в тому числі:

на 1 000 000 грн за рахунок перевиконання доходів загального фонду бюджету міста станом на 01.06.2019.

2. Збільшити видатки спеціального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік на суму 1 000 000 грн, в тому числі видатки бюджету розвитку спеціального фонду бюджету на суму 1 000 000 грн (додатки 3, 4), за рахунок змін до фінансування бюджету м.Вараш в частині коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на суму 1 000 000 грн (додаток 2).

3. Внести зміни до фінансування бюджету м.Вараш на 2019 рік (додаток 2), установивши профіцит загального фонду бюджету м.Вараш у сумі 37 918 946 грн та дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 68 742 172 грн, джерелом покриття якого визначити кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) всумі 61 036 376 грн; залишки коштів спеціального фонду, що утворилися на кінець 2018 року в сумі 9 350 000 грн; позики, надані міжнародними фінансовими організаціями в сумі «-» 1 644 204 грн.

4. Затвердити зміни до бюджетних призначень головним розпорядникам коштів бюджету м.Вараш на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

5. Затвердити зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2019 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку бюджету м.Вараш (додаток 4).

6. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету м.Вараш на реалізацію місцевих/регіональних програм згідно з додатком 5 до цього рішення.

7. Затвердити обсяг доходів загального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік в сумі 567 637 261 грн.

8. Затвердити обсяг видатків загального фонду бюджету м.Вараш на 2019 рік в сумі 529 718 315 грн.

9. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

10. Секретаріату міської ради забезпечити оприлюднення цього рішення згідно Регламенту Вараської міської ради.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та інвестиційної політики, організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Н.Зубрецьку.

Міський голова                                             С.АнощенкоВложения: