Конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги»

Комісія для проведення конкурсу на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги»відповідно до рішення Вараської міської ради від 12 листопада 2018 року № 1278 «Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення посади директора комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги», оголошує конкурс на зайняття посади директора комунального некомерційного підприємства Вараської міської ради «Вараський центр первинної медичної допомоги».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів:

1) повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина»;

2) проходження інтернатури за напрямом підготовки «Медицина»;

3) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо) зі спеціальності «Загальна практика сімейна медицина», «Терапія», «Педіатрія»;

4) підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо) зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я»;

5) наявність діючого сертифіката лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Загальна практика сімейна медицина»;

6) наявність діючого сертифіката лікаря-спеціаліста зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я»;

7) наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) не менше першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Загальна практика сімейна медицина», «Терапія», «Педіатрія»;

8) наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я»;

9) стаж роботи за фахом — не менше 10 років;

10) стаж роботи на керівних посадах у сфері охорони здоров’я — не менше 5 років;

11) повинен знати: Конституцію України, Закони України та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність у галузі охорони здоров'я.

Для участі у конкурсі особа подає особисто або надсилає поштою конкурсній комісії у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографію;

5) копію (копії) документа (документів) про освіту, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, у разі наявності присвоєння наукового ступеня, присвоєння вченого звання;

6) копію трудової книжки;

7) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

8) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

9) довідку МВС про відсутність судимості;

10) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, Ф 140/о та Ф 122-2/ о;

11) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

12) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

13) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції» за минулий 2017 рік шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). Відповідальність за достовірність поданих документів несе Претендент.

Конкурсна пропозиція повинна містити: - проект плану розвитку Підприємства на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

1) заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників Підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

2) пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку Підприємства;

3) пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності Підприємства.

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом 14 календарних днів після дати оприлюднення оголошення на веб-сайті Вараської міської ради, за адресою: м-н Незалежності,1, м. Вараш, 34400 в кабінеті 108 виконавчого комітету Вараської міської ради (головний спеціаліст зі звернень громадян відділу «Центр надання адміністративних послуг»).

Телефон для довідок: (03636) 2-42-98.

Конкурс буде проводитися 30 листопада 2018 року в приміщенні Вараської міської ради за адресою: м-н. Незалежності,1, м. Вараш.