Документ від 17.04.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

17.04.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
17.04.2019
 
Звіт про періодичне відстеження результативності рішення Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 № 114 «Про затвердження Порядку відрахування до бюджету м.Кузнецовськ частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями»

1. Вид та назва регуляторного акта, відстеження результативності якого здійснюється 

Рішення Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 № 114 «Про затвердження Порядку відрахування до бюджету м.Кузнецовськ  частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями».

2. Назва виконавця заходів з періодичного відстеження результативності регуляторного акта

Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради. 

3. Цілі прийняття акта

 Реалізація міською радою права, наданого їй пунктом 29 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», щодо встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; встановлення порядку відрахування до бюджету міста  частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями; здійснення міською радою повноважень щодо управління майном територіальної громади міста; ефективного використання комунального майна та здійснення контролю; забезпечення виконання пункту 35 частини 1 статті 64 Бюджетного кодексу України.

4. Строк виконання заходів із періодичного відстеження результативності регуляторного акта

З 04.04.2019 по 16.04.2019. 

5. Тип відстеження (базове, повторне або періодичне)

Періодичне. 

6. Методи одержання результатів відстеження

Статистичний.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Для відстеження результативності регуляторного акта використовувалися дані  щоденних, місячних, квартальних і річних  звітів УДКСУ в м. Вараші про виконання місцевого бюджету за доходами, а також дані виписок (розшифровок) до щоденних звітів про виконання місцевого бюджету за доходами.

Шляхом моніторингу щоденних виписок (розшифровок), аналізу надходжень частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету, (в тому числі в розрізі платників), одержані кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Кількісними показниками, які характеризують наслідки дії регуляторного акта, є кількість комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань;  якісними - обсяг надходжень до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету.

На час проведення відстеження під дію регуляторного акта підпадало вісім комунальних підприємств, заснованих міською радою:

- Кузнецовське міське комунальне підприємство,

- КП «Міські електричні мережі»,

- КП «Агенство нерухомості «Перспектива»,

- КП «Кузнецовське міське бюро технічної інвентаризації»,

- КП «АрхПроект»,

- Прес-центр Кузнецовської міської ради (перебуває в стадії ліквідації),

- КП «Житлокомунсервіс»,

- КП «Благоустрій».

Динаміка показників результативності регуляторного акта

Назва показника Відстеження

Показники періодичного відстеження,

здійсненого у 2016 році

Показники періодичного відстеження,

здійсненого у 2019 році

базове  2011р. повторне 2012р. 2013р. 2014р. 2015р. 2016р. 2017р. 2018р. I кв.  2019р.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Кількість комунальних підприємств, од. 6 6 6 6 6 8 8 8 8
Обсяг надходжень до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств, тис.грн 78,4 83,5 43,7 54,7 53,6 375,3 168,8 302,5 119,2
в т.ч. від підприємств:                                             
КП «Міські електричні мережі» 78,1 76,4

39,3

54,4

53,1

365,1 128,6 270,6 88,7
КП «Кузнецовське міське бюро технічної інвентаризації» 0,1 7,1 3,6 0,1 0,3 10,2 1,3 0,2 -
КП«АрхПроект 0,2 - 0,8 0,1 0,2 - - - -
КП  «Агенство нерухомості «Перспектива»  - - - 0,1 - - - - -
КП  «Житлокомунсервіс» х х х х х х 34,7 30,5 24,4
КП «Благоустрій» х х х х х х 4,2 1,2 6,1

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей  

Результатом прийняття рішення Кузнецовської міської ради від 29.04.2011 № 114 «Про затвердження Порядку відрахування до бюджету м.Кузнецовськ  частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями» є надання юридичної підстави платникам для здійснення  відповідних платежів у бюджет міста.

Позитивним наслідком прийняття рішення є додаткові надходження до загального фонду бюджету міста на виконання власних повноважень.

 

Заступник начальника фінансового управління,

начальник бюджетного відділу                                               Р.КотяшВкладення: