Документ від 25.06.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.07.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
25.06.2019
 
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів»

м. Вараш                                                                                     25 червня 2019 року

1.Вид та назва регуляторного акта

Назва регуляторного акта: рішення міської ради від 29.05.2014 р.№1442 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів».

2. Назва виконавця

Відділ муніципальної поліції виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі регуляторного акту, що були визначені на момент його прийняття

Метою проекту рішення міської ради « Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» є визначення механізму врегулювання питання проведення земляних та /або ремонтних робіт на об’єктах благоустрою, отримання документів дозвільного характеру у відповідності до вимог чинного законодавства.

Прийняття цього акта дозволить підвищити ефективність заходів з проведення ремонтних робіт на об’єктах благоустрою та зменшити кількість правопорушень у цій сфері.

4. Строки виконання заходів з відстеження                                              

01.03.2019 – 21.06.2019 року

5. Тип відстеження

Періодичне

6. Методи одержання результатів відстеження

Для повторного відстеження результативності регуляторного акта проводиться аналіз статистичних даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи їх одержання

За результатами відстеження результативності регуляторного акта визначені під час підготовки аналізу регуляторного впливу:

- кількість звернень суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

- кількість виданих дозволів на проведення земельних робіт;

- кількість осіб, притягнутих до відповідальності.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності і регуляторного акта

Назва показника 2016 2017 2018
Кількість звернень суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься 73 49 47
Кількість виданих дозволів на проведення земляних робіт, шт 73 49 47
Кількість осіб, притягнутих до відповідальності 3 - -

9.Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня визначених цілей:

Результатом впровадженого регуляторного акта є чіткий алгоритм дій для безоплатного отримання дозволів на порушення об’єктів благоустрою,пов’язаного з виконанням земляних та ремонтних робіт на території міста Вараш. Завдяки даному регуляторному акту підвищилась відповідальність суб’єктів господарювання за відновлення елементів благоустрою, запобігає скоєнню правопорушень у сфері благоустрою міста Вараш. Регуляторний акт має достатній рівень досягнення визначених цілей та не потребує змін чи доповнень, а результати його реалізації є ефективними і мають позитивну динаміку.

Зауваження до регуляторного акта:

Рішення міської ради від 29.05.2014 №1442 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» (далі - Рішення) потребує приведення у відповідність до Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради  та її виконавчого комітету».

Крім того, даний регуляторний акт суперечить ст.4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оскільки механізм видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів не є чітко врегульованим, так як в п.4 діючого Порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів (далі - Порядок) не зазначено з якими саме службами та в який термін має бути узгоджено схему виконання робіт.

В п.8 вказано, що узгоджена схема виконання робіт розробляється на вимогу УДАІ УМВС України, проте даний орган 19 листопада 2015 р. Кабінет Міністрів України офіційно ліквідував.

Ст.41 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» відповідно до якої сформовано п.12 Порядку, виключено на основі Закону України № 835-VIII від 26.11.2015 «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Враховуючи значні зміни в законодавстві України та відповідно до вищевикладеного не можливо забезпечити здійснення якісного відстеження результативності даного регуляторного акта та провести його предметний аналіз.

З огляду на зазначене, враховуючи виявлені суперечності Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» даний регуляторний акт потребує скасування, як такий, що не відповідає принципам державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та є необхідність в розробці і прийнятті нового, що відповідає вимогам чинного законодавства.

 

Звіт про відстеження підготував начальник відділу муніципальної поліції  В. Прокопович

 

Експертизу відповідності принципам державної регуляторної політики

підготував головний спеціаліст відділу економіки   І. Черевач

 

Міський голова                                                                                                   С.АнощенкоВкладення: