Документ від 30.10.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

01.11.2019


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА
30.10.2019
 
Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення міської ради від 25.06.2011 №169 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кузнецовськ»

м.Вараш                                                                                     30.10.2019 року      

1. Вид та назва регуляторного акта: Рішення міської ради від 25.06.2011 №169 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кузнецовськ».

2. Виконавець заходів з відстеження: відділ економіки виконавчого комітету Вараської міської ради.

3. Цілі прийняття акта:

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі у місті або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;

- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування кожного ринку як важливого структурного елементу ринкової економіки;

- захист прав споживачів;

- контроль за організацією роботи ринків;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

- упровадження ефективного контролю за якістю й безпекою товарів, що реалізуються на ринках.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 03.06.2019 до 01.10.2019.

5. Тип відстеження: періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для одержання результатів відстеження використовувався статистичний метод одержання даних.

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

Для встановлення показників результативності регуляторного акта використовувалися статистичні дані Головного управління Держпродспоживслужби в Рівненській області, Вараського відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області, відділу економіки виконавчого комітету Вараської міської ради, суб'єктів господарювання.

А саме:

- кількості ринків;

- кількості торгових точок на ринках;

- кількість здійснених перевірок ринків;

- кількість звернень щодо захисту справ споживачів;

- кількість відкритих об’єктів торгівлі;

- кількості закритих об’єктів торгівлі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта:

На сьогодні на території міста функціонує 6 ринків на яких розміщено 1028 торгових точок.

Основною метою Правил є підтримка суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю на ринках, у тому числі в частині порядку укладання та оформлення договорів оренди торговельних місць.

Правила також сприяють соціальній захищеності продавців, збільшенню кількості легалізованих найманих працівників та наповненню бюджету шляхом недопущення використання нелегальної найманої праці.

 

Показники

Одиниці виміру Роки
2018 2019
Кількість ринків Од. 6 6
Кількість торгових точок Од. 1028 1018
Кількість перевірок ринків Од. 7 1

Кількість:

- звернень щодо захисту прав споживачів

Од. 57 59
Відкрито об’єктів торгівлі Од. 11 15
Відкрито об’єктів торгівлі Од. 12 13

Один раз в півріччя проводиться оновлення дислокації по місту Вараш і вносяться зміни в дислокацію про закриті та відкриті об’єкти торгівлі (січень, липень).

З фізичними особами-підприємцями проводилась роз’яснювальна робота щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів без ліцензії. Виявлених порушень не було.

Спільно з працівниками відділу поліції проводились обстеження по виявленню стихійної торгівлі, протоколи на порушників складали працівники відділу поліції.

Правила спрямовані на сталий розвиток ринкової торгівлі та інфраструктури ринків, про що свідчить удосконалення функціонування ринків, поліпшення їх зовнішнього вигляду, забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців. На ринках здійснено ряд заходів, направлених на визначення загальної стратегії їх розвитку, підвищення соціально-економічної ефективності їх діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, проведення реконструкцій, благоустрою територій та технічне переобладнання з метою покращення умов праці продавців та обслуговування покупців.

Незважаючи на проведені заходи з покращення роботи ринків, при проведенні моніторингу виконання вимог Правил встановлено, що на окремих ринках мають місце деякі недоліки, а саме: недостатня кількість холодильного обладнання та власної ваговимірювальної техніки, відсутність молочних павільйонів, не у всіх продавців своєчасно повірене ваговимірювальне обладнання та в наявності повний пакет документів про якість продукції тощо. Вирішення цих питань потребує посилення контролю адміністрації ринків та органів нагляду (контролю) відповідно до наданих повноважень.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі періодичного відстеження результативності зазначеного регуляторного акта слід зазначити, що даний регуляторний акт налагоджує господарські відносини із впорядкування ринкової торгівлі та є актуальним для підвищення відповідальності адміністрацій ринків за створення належних умов для організації торгівлі, покращення обслуговування покупців. Однак, регуляторний акт - рішення міської ради від 25.06.2011 №169 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках м.Кузнецовськ» потребує приведення у відповідність до Постанови Верховної ради України від 19.05.2016 №1377-VIII«Про перейменування окремих населених пунктів та районів», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», рішення Вараської міської ради від 06.04.2017 року №611 «Про перейменування Кузнецовської міської ради та її виконавчого комітету».

Експертизу відповідності принципам

державної регуляторної політики підготував

 
головний спеціаліст відділу економіки І. Черевач        

Заступник начальника

відділу економіки                                                         Р.Ляскун

Міський голова                                                           С.АнощенкоВкладення: