Документ № 49 от 24.02.2020 г. Действующий

  Связанные документы

  История документа

История отсутствует

Публикация документа

25.02.2020


УКРАЇНА
ВАРАСЬКА МІСЬКА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Проєкт Р І Ш Е Н Н Я

24.02.2020 №49
 
Про забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації в м.Вараш та с.Заболоття територіальної громади Вараської міської ради

З метою забезпечення мобілізаційної готовності в територіальній громаді Вараської міської ради, організованого проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та заходів територіальної оборони на території міста Вараш та села Заболоття, відповідно до ст.ст.15, 16 Закону України „Про оборону України”, ст.ст. 6, 18, 21, 22 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”, ст.ст.1, 39 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”, постанов Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №405 „Про внесення змін до Положення про військово-транспортний обов’язок” та від 07 грудня 2016 року №921 „Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних”, керуючись ст.36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет Вараської міської ради

В И Р І Ш И В :

 1. Керівникам підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування і форм власності м.Вараш та с.Заболоття територіальної громади Вараської міської ради (далі – м.Вараш та с.Заболоття ТГ ВМР):

1.1. Вжити всіх необхідних заходів для забезпечення виконання Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

1.2. Власними наказами призначити відповідальних за ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних та відповідальних з питань мобілізаційної роботи з покладанням на них обов’язків на вимогу Вараського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – Вараський МТЦК та СП) оповіщати військовозобов’язаних і призовників про їх виклик у міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки та забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом.

1.3. Згідно з розпорядженнями Вараського МТЦК та СП виділяти автотранспорт для проведення оповіщення військовозобов’язаних згідно з додатком 1.

1.4. Для доставки військовозобов’язаних, які призиваються на військову службу під час мобілізації на пункти збору військових організаційних структур та забезпечення мобілізаційних заходів на території м.Вараш та с.Заболоття, визначеним керівникам, при отриманні повідомлення від Вараського МТЦК та СП, надати у розпорядження військового комісара автотранспорт із розрахунку згідно з додатком 1.

1.5. Техніку, яка відповідно до нарядів Вараського МТЦК та СП поставляється на доукомплектування Збройних Сил України та на забезпечення потреб мобілізації, постійно підтримувати в технічно-справному стані, укомплектовану необхідним обладнанням. У виконавчий період, призначену техніку з повною заправкою паливно-мастильними матеріалами представити на пункт попереднього збору техніки (ППЗТ) в терміни, зазначені в нарядах МТЦК та СП.

2. Визначити порядок оповіщення мобілізаційних ресурсів:

2.1. Створити в м.Вараш дільницю оповіщення військовозобов’язаних (далі – ДО), на базі професійно-технічного училища   ВП „Рівненська АЕС”, для своєчасного оповіщення військовозобов’язаних та постачальників техніки згідно з нарядами Вараського МТЦК та СП.

2.2. Оповіщення громадян, що призиваються на військову службу під час мобілізації, проводити через дільницю оповіщення.

2.3. Затвердити поіменний список особового складу ДО на базі професійно-технічного училища ВП „Рівненська АЕС” згідно з додатком 2.

2.4. Для оповіщення військовозобов’язаних під час мобілізації за місцем проживання, залучати невійськовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій м.Вараш та с.Заболоття ТГ ВМР.

3. Тренування з тактичного розгортання дільниці оповіщення проводити один раз на рік згідно з планом військового комісара Вараського МТЦК та СП.

4. Для оперативного керівництва мобілізацією на території м.Вараш та с.Заболоття ТГ ВМР, організувати комендантську службу згідно додатку 4, утворити та зосередити у Вараському МТЦК та СП пункт управління мобілізацією.

4.1. Начальником групи управління мобілізацією призначити військового комісара Вараського МТЦК та СП.

4.2. До складу групи управління мобілізацією призначити:

Помічник начальника групи

управління по інформації

головний спеціаліст відділення офіцерів запасу і кадрів Вараського МТЦК та СП

 

Представник виконавчого комітету Вараської міської ради - головний спеціаліст з мобілізаційної роботи апарату управління ради та виконавчого комітету
Представник Вараського ВП ГУНП в Рівненській області - начальник Вараського ВП ГУНП в Рівненській області
Представник Вараського МС ДСНС в Рівненській області - представник Вараського МС ДСНС в Рівненській області

5. Для збору та відправки військовозобов’язаних у Збройні Сили України створити:

5.1. Пункт попереднього збору військовозобов’язаних (далі – ППЗВ) на базі ПТУ ВП „Рівненська АЕС”. Затвердити поіменний список особового складу пункту попереднього збору військовозобов’язаних на базі ПТУ ВП „Рівненська АЕС” згідно з додатком 2.

5.2. Пункт попереднього збору техніки (далі – ППЗТ) – на базі Товариства з додатковою відповідальністю „Кузнецовське автотранспорте підприємство-15637” (далі – ТзДВ «Кузнецовське АТП-15637»). Затвердити поіменний список особового складу пункту попереднього збору техніки на базі ТзДВ «Кузнецовське АТП-15637» згідно з додатком 2.

6. Військовому комісару Вараського МТЦК та СП дозволити вносити зміни за погодженням:

 - з начальником дільниці оповіщення – до поіменного списку особового складу дільниці оповіщення (ДО);

- з начальником пункту попереднього збору військовозобов’язаних – до поіменного списку особового складу пункту попереднього збору військовозобов’язаних (ППЗВ);

- з начальником пункту попереднього збору техніки – до поіменного списку особового складу пункту попереднього збору техніки (ППЗТ).

7. Рекомендувати керівникам підприємств, на території яких з моменту оголошення мобілізації розгортаються пункт попереднього збору військовозобов’язаних та пункт попереднього збору техніки, укомплектувати їх особовим складом без звільнення залучених працівників від основних обов’язків за місцем роботи.

8. З моменту оголошення мобілізації:

8.1. Головному спеціалісту з мобілізаційної роботи апарату управління ради та виконавчого комітету Вараської міської ради:

8.1.1. Забезпечити в одноденний термін опублікування Указу Президента України «Про оголошення мобілізації» та наказу військового комісара Вараського МТЦК та СП про оголошення мобілізації в місцевих засобах масової інформації.

8.1.2. Забезпечити виконання мобілізаційних завдань (замовлень) підприємствами, установами і організаціями, які залучаються до виконання завдань (замовлень).

8.2. Начальнику дільниці оповіщення, керівникам підприємств, установ та організацій при отриманні сигналу з Вараського МТЦК та СП організувати розклейку на території м.Вараш та с.Заболоття ТГ ВМР, наказу військового комісара Вараського МТЦК та СП про оголошення мобілізації, згідно з розрахунком військового комісара.

8.3. Начальнику відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради:

8.3.1. Для укриття населення передбачити підготовку підвальних приміщень, існуючих споруд на підприємствах та установах, а також протирадіаційних укриттів та сховищ.

8.3.2. Для проведення рятувальних та відновлювальних робіт, з метою забезпечення своєчасної доставки мобілізаційних ресурсів у військові частини, в разі необхідності, залучити сили та засоби спеціалізованих служб цивільного захисту міста.

8.3.3. Забезпечити індивідуальними засобами захисту органів дихання, особовий склад – пункту управління мобілізацією, дільниці оповіщення, пунктів попереднього збору військовозобов’язаних та техніки.

8.3.4. У разі необхідності ввести в дію План евакуації населення м.Вараш.

9. Начальнику державного закладу „Спеціалізована медико-санітарна частина №3 Міністерства охорони здоров’я України”:

9.1. Створити військово-лікарську комісію для проведення медичного обстеження військовозобов’язаних в мирний час та на особливий період згідно з додатком 3. Забезпечити та організувати роботу військово-лікарської комісії для визначення ступеня придатності військовозобов’язаних до військової служби.

9.2. У разі необхідності розгорнути медичний пункт на базі дільниці оповіщення ПТУ ВП „Рівненська АЕС”, для чого виділити лікаря-терапевта, медичну сестру та необхідний інструментарій, для надання медичної допомоги військовозобов’язаним.

9.3. За необхідності забезпечити локалізацію епідемій та масових захворювань, у визначені строки забезпечити проведення запобіжних щеплень особовому складу, який підлягає призову до Збройних Сил України, для запобігання масовим захворюванням на пунктах збору та відправки мобілізаційних ресурсів.

10. Начальнику Вараського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Рівненській області (далі – Вараський ВП) при отриманні повідомлення з Вараського МТЦК та СП:

10.1. Виділити особовий склад Вараського ВП у кількості, відповідно до розрахунку військового комісара Вараського МТЦК та СП, для забезпечення публічного порядку, охорони будівель виконавчого комітету Вараської міської ради, Вараського МТЦК та СП, дільниці оповіщення, за необхідності, пунктів попереднього збору військовозобов’язаних і техніки, інших адміністративних будівель м.Вараш та с.Заболоття ТГ ВМР, та для організації розшуку та затримання військовозобов’язаних, які ухиляються від призову.

10.2. Виділити особовий склад Вараського ВП у кількості 2-х осіб для супроводження і отримання зброї та боєприпасів для особового складу Вараського МТЦК та СП.

11. Директору комунального підприємства «Міські електричні мережі» забезпечити безперервне електропостачання адміністративних будівель виконавчого комітету Вараської міської ради, дільниці оповіщення, пунктів попереднього збору військовозобов’язаних і техніки та Вараського МТЦК та СП.

12. Військовому комісару Вараського МТЦК та СП:

12.1. Провести заняття з особовим складом дільниці оповіщення та розробити необхідну документацію.

12.2. Провести заняття з особовим складом пунктів попереднього збору військовозобов’язаних та попереднього збору техніки.

12.3. Провести перевірку підприємств, установ та організацій, згідно з планом перевірок щодо технічного стану техніки, відпрацювання документації.

13. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету Вараської міської ради від 22.08.2018 №129 „Про забезпечення заходів мобілізаційної підготовки та проведення мобілізації на території міста Вараш”.

14. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого комітету Вараської міської ради та військового комісара Вараського МТЦК та СП.

Міський голова                                                                 Сергій АНОЩЕНКОВложения: