Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території по проспекту Т.Шевченка у м.Вараш

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  детального плану території

по проспекту Т.Шевченка у м.Вараш 

 


1
Замовник Управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, майдан Незалежності, 1, м. Вараш, 34400 тел.(03636)2-47-43,   електронна пошта ypr_makb@ukr.net .
2 Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території є видом містобудівної документації на місцевому рівні, що розробляється на виконання статті 19 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

Детальний план у межах населеного пункту уточнює положення генерального плану м. Вараш, визначає планувальну організацію і розвиток території, доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови, порядок організації пішохідного руху, комплексного благоустрою та озеленення.

Склад та зміст детального плану території визначається відповідно до ДБН Б.1.1-14:2012.

3 Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. В детальному плані території визначаються параметри громадсько-ділової зони загальноміського значення (передбачається реконструкція існуючої забудови, встановлення елементів благоустрою, створення майданчиків для відпочинку населення, об’єктів декоративно-прикладного мистецтва, тимчасових споруд, благоустрій зупинок громадського транспорту).
4 Ймовірні наслідки:  
  а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення а) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану території суттєвих наслідків та ризиків від реалізації проектних рішень як на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря), так і на комплексні умови території – мікроклімат, розвиток природних процесів, а також на здоров’я населення.
  б) для територій з природоохоронним статусом б) наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки детального плану територій з природоохоронним статусом.
  в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення в) зважаючи на географічне положення міста Вараш транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.
5 Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо детальний план території  не буде затверджено Альтернатива відсутня. Якщо документ державного планування не буде затверджено, це унеможливить облаштування громадсько-ділової зони загальноміського значення. Є доцільним та оптимальним варіантом облаштувати благоустрій громадсько-ділової зони за кошти інвестора.
6 Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Дослідження не передбачуються.

 

7 Заходи які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування У м. Вараш проводиться моніторинг за впливом на довкілля, інженерними мережами, комплексним озелененням та благоустроєм.
8 Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку Звіт про стратегічну екологічну оцінку має бути сформований у розділі “Охорона навколишнього природного середовища” згідно ч. 3 ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» і відповідати вимогам ч. 2 ст. 11. Заява “Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки” за наявності ДПТ оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника www.varash.rv.gov.ua, з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій від громадськості.
9 Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту « Детальний план території по проспекту Т.Шевченка у м.Вараш» подаються в управління містобудування, архітектури та капітального будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради, що знаходиться за адресою: майдан Незалежності,1, м. Вараш, 34400. тел.(03636)2-47-43, або на електронну пошту управління: ypr_makb@ukr.net.

Зауваження і пропозиції подаються на протязі 15 днів з дня оприлюднення заяви (відповідно до п.5 та п.6 ст. 10 ЗУ “Про стратегічну екологічну оцінку”.